mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 12/03 tot en met 18/03/2018

Het koude en droge weer van februari was deze week  opnieuw van de partij.  Ondanks de lage temperaturen  gepaard gaande met een ijzige wind werden er verscheidene nieuwe soorten genoteerd … echte voorjaarstrekkers. Als eerste wil ik 2 boerenzwaluwen vermelden. Na de waarnemingen van vorige jaren te hebben geraadpleegd, merkte ik op dat de komst […]

MERGUS WEEKNIEUWS 2018/12: watervogels – Tanzania – Broedvogels 2018 – Zwin in verandering – 1000 soorten Damme – agenda – Hoge Venen

Hoys allen Ziehier ons recentste weeknieuws!   WATERVOGELTELLINGEN AFGELOPEN WEEKEND Moet zowat het koudste maart telweekend ooit geweest zijn. En die koude zorgde voor enkele verrassingen: overal grote groepen steltlopers op akkers en weiden in het binnenland: tureluurs – bontbekplevier – bonte strandlopers…en grote aantallen eenden op zeetrek. Uniek.  Meer dan 500 Aalscholvers op het […]

Resultaten watervogeltelling februari 2018

  In totaal  telden we deze keer  42307 watervogels (excl. wilde ganzen).  Dit is , net als in december en januari , opnieuw zeer veel. Deze winter ( 2017-2018) levert alvast topaantallen op in vergelijking met de vorige jaren. De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in februari  […]

Blikvangers van 05/03 tot en met 11/03/2018

Een zeldzame Bonte kraai werd gezien in Uitkerke – Reigersweiden. De “Polar Vortex” maakte plaats voor warmer maar zeer vochtig weer waarbij de vogels zich meer in hun sas voelden. Lange tijd zag ik aan ’t Pompje en aan de Schorrenweiden praktisch geen steltlopers … wat zeer abnormaal overkwam, maar gisteren 11/03 na 16u00 was […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Steun ons
Chrome iPad