mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 06/09 tot en met 12/09/2021

Een week is vlug voorbij, dus zijn we hier terug met de wekelijkse Blikvangers. Ditmaal kregen we wel enkele nieuwe of weinig geziene soorten zoals: een Morinelplevier aan het Pompje, een Kwak en Steppekiekendief. Visarend zien we elke week net als  Wespendief. Het eerste  Smelleken na enkele maanden was ook van de partij. De Bonte […]

Blikvangers van 30/08 tot en met 5/09/2021

Hier ben ik weer met de wekelijkse waarnemingen in het Mergus gebied en met de voornaamste aandachttrekkers. In de nacht van 01 op  02 september was er sterke vogeltrek. Er werden heel veel Bonte vliegenvangers genoteerd, Grauwe vliegenvangers en Gekraagde roodstaarten. Heist en omgeving is geweldig voor de trek. Natuurlijk werden er  op veel andere […]

Mergus Weeknieuws 29 augustus 2021: zomerganzen – huiszwaluw – telescoop te koop – vogelatlas – natuurgebieden – broedvogels – fonteintjes – een woord van troost

    Hoys allen Ziehier het recente Vogelnieuws:   ZOMERGANZEN Marc DC en Frank danken alle tellers van harte voor hun medewerking en in bijlage de resultaten. Indien er volgend jaar opnieuw een zomertelling zou doorgaan – gaan we die koppelen aan een telling van broedende watervogels, als fuutachtigen in het kader van de broedvogelatlas. […]

Blikvangers van 23/08 tot en met 29/08/2021

Stilaan zien we  nieuwe soorten die op trek zijn naar het zuiden en hier gespot worden in onze contreien. Een Alk, meerdere Paapjes, een Snor, Fluiter en Bonte Vliegenvanger werden genoteerd.. Leuk om te vermelden zijn ook Roerdomp, Rode Wouw, Bosruiter, Draaihals, Boompieper en Duinpieper. Een Rouwkwikstaart was ook van de partij net als een […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad