mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 10/02 tot en met 16/02/2020

Deze week werden we vergast op stormen, zware regenbuien, losse daken, omvallende bomen enz. Toch zijn er enkele vogels die ons deden denken aan de nakende lente. Aan de Schorreweiden zaten er 14 Grutto’s en in Het Zwin bevonden zich 21 adulte Ooievaars met 11 bezette nesten. Hier en daar zong er een Zanglijster en […]

AANKONDIGING ZANGVOGELCURSUS – LEES AANDACHTIG EN SCHRIJF NOG VANDAAG IN

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland Hoys allen   Mogen we jullie uitnodigen op de unieke  cursus Zangvogels, zowel voor beginnende als voor gevorderde ornithologen en de perfecte basis of bijscholing om straks of volgend jaar aan een broedvogel inventarisatie deel te nemen!   Deze bestaat uit 3 delen: 1 binnenhuis  en 2 buitenhuis activiteiten    Cursus […]

Mergus Weeknieuws 2020/6-7: watervogeltelling – broedvogelatlas – vorige activiteiten – oproepen en mededelingen

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland Hoys allen Ziehier wat er de volgende dagen/weken allemaal te beleven valt in Mergus land en in telegramstijl onderaan een kleine terugblik op de vorige activiteiten en enkele interessante oproepen/mededelingen.  DIT WEEKEND – WATERVOGELTELLING Dit weekend de 5de watervogeltelling van het winterhalfjaar 2019/2020. De polders liggen er nat bij – dus […]

Blikvangers van 3/02 tot en met 9/02/2020

Ik kan jullie deze week niet echt een nieuwe soort aanbieden, daarom wil ik de eenden die hier vooral te zien zijn tijdens de winter in beeld brengen. De 5 soorten uilen die  genoteerd werden komen ook aan bod. We zagen de krakeend, de smient, de pijlstaart, de topper, de brilduiker, de wintertaling en de […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad