mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Mergus Weeknieuws2021/4: in memoriam – voorbije projecten – vogelatlas – uilen inventariseren – slechtvalk – varia

Hoys allen Zie hier het laatste Mergus Nieuws – in het weekend komt er een extra Nieuwsbrief rond de broedvogelprojecten – maar nu eerst tijd maken voor het vaste nieuws IN MEMORIAM JORIS VANDENBULCKE Half februari overleed totaal onverwacht en veel te vroeg onze Joris Vandenbulcke! Hij was een tijdje bestuurslid van Mergus en vaste […]

Blikvangers van 22/02 tot en met 28/02/2021

Een echte lenteweek mochten we meemaken in deze februari 2021! De meest opvallende vogels  waren de Grutto’s. De Grutto die bij ons broedt en enkele IJslandse grutto’s  en Rosse grutto’s op doortrek naar hun broedgebieden. Verder zagen we meerdere Wintertalingen, grote groepen Kieviten en Scholeksters, deze laatste vooral aan het Zwin. Hier werden reeds meerdere […]

Lancering nieuw onderzoek: de buizerd in Vlaanderen – Oproep tot medewerking – Eddy Gadeyne

Lancering nieuw onderzoek: de buizerd in Vlaanderen: ​voorkomen, kleurvariabiliteit, biotoopkeuze en leeftijdsopbouw Beste vrienden collega’s, ​In het kader van een nieuw onderzoeksproject dat ik wil opstarten en over gans Vlaanderen actief wil opvolgen ben ik hier om uw hulp en medewerking te vragen in de mate van uw mogelijkheden en bereidwilligheid. In het verleden heeft […]

Blikvangers van 15/02 tot en met 21/02/2021

Van de koude winterprik van vorige week belanden we ditmaal in een echt lenteweertje!!! Sommige vogels waren aan de voorjaarstrek begonnen zoals op zondag 21/02 aan de Fonteintjes: 74 Boomleeuweriken, 288 Graspiepers, 220 Goudplevieren, 3793 Kieviten, 2 Kraanvogels, niet minder dan 16.294 exemplaren en 43 soorten werden in 6.00 uren geteld. Op de plassen zaten […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad