mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 06/08 tot en met 12/08/2018

Opnieuw een warme week waar langzaam een eind aankwam. We kregen wat regen maar lang nog niet genoeg voor onze verdorde natuur. Toch werden enkele nieuwe soorten gespot zoals: visarend boven het Zwin, roodhalsfuut, kwak, roerdomp, grauwe kiekendief, waterral. Bij de kleine vogels werden paapje, jonge blauwborst, bonte vliegenvanger, veel puttertjes, gele kwikstaart en Engelse […]

Blikvangers van 30/07 tot en met 05/08/2018

Nog steeds kreunen we onder de hitte net zoals de vogels. Toch geef ik jullie een paar nieuwigheden mee van deze week. Een bonte vliegenvanger werd opgemerkt in Bos Maleveld door Antoine. Een morinelplevier vloog over in de Achterhaven  en werd gespot door Filip D.R. Een eerste juveniele blauwe kiekendief jaagde een hele namiddag boven […]

Mergus – Woensdagavondexcursie : Sophiapolder en Kreken St. Kruis 1/08/2018.

De weergoden waren ons opnieuw gunstig gezind en onder een blakende zon vertrokken we met 27 vogelaars/sters richting Nederland. De eerste halte, de Sophiapolder,  is zoals steeds een absolute topper. In een groot uur slaagden we er in 58 vogelsoorten waar te nemen. Welk gebied doet beter? Blikvangers waren zeker de grote groep foeragerende en […]

Blikvangers van 23/07 tot en met 29/07/2018

Opnieuw een week met verzengende hitte zonder regen. Bij deze “Vlaamse” gaai hierboven zien we hoe hij afkoeling zoekt in het water net zoals wij indien mogelijk. Maar daar nijpt het schoentje, bijna alle natuurgebieden staan droog …uiterst droog!!! Bij een ander beeld, nu van een zwarte kraai, past het volgende: “ het is zo […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Steun ons
Chrome iPad