mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 10/06 tot en met 16/06/2019.

Deze week ontdekten we geen nieuwe soorten meer behalve een Blauwvleugeltaling, maar dit was waarschijnlijk een escape. Twee broedgevallen van Middelste Canadese gans werden eveneens genoteerd. Wel werden er meerdere Bruine Kiekendieven gespot en verschillende broedgevallen vastgesteld. Het is altijd heel leuk om roofvogels boven je hoofd te zien rondzweven. De Wespendief doet ook zijn […]

Mergus Weeknieuws 2019/24: Ooievaars – Zwin broedvogels – Zwaluwen – oproepen – Excursies – varia

  OOIEVAARS   Bedankt alle sponsors voor de nestpaal te Lapscheure. Deze was dit jaar uiteindelijk bewoond en onder goedkeurend oog van Burgemeester Joachim Coens klonken we gisteren met tal van Mergusser het glas op dit succesverhaal.   In Groot –Damme zijn naast het nest te Lapscheure ook nog 9 andere nesten gekend en de […]

Blikvangers van 03/06 tot en met 09/06/2019.

In de broed- en voedertijd blijven de vogels ter plaatse en zien we weinig of geen nieuwe soorten. Toch heb ik voor jullie enkele weetjes over voorbije week. Lepelaars zien we de laatste tijd meer dan vorige jaren. Ze zakken af vanuit Nederland naar hier, hopelijk krijgen we enkele broedgevallen. 2019 is een goed jaar […]

Mergus Weeknieuws 2019/22-23: Fietstocht – Slechtvalken – Ooievaars – Zwaluwen – broedvogels – varia

Hoys allen FIETSTOCHT UITBREIDINGSGEBIED ZWIN   05.06.19 19.00 uur parking grensovergang Sint Anna ter Muiden fietstocht Het nieuwe zwin Paul Maertens Kurt Vandamme Laat ons hopen om mooi weer zoals vanavond en dan wordt  het genieten van visdiefjes, lepelaars, grote en kleine zilverreiger, roodborsttapuit en bruine kiekendief! Ook Frank probeert aanwezig te zijn! Hangt een […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad