Gierzwaluwen, Rijksnormaalschool Brugge

Machteld Kaesemans