Artikels

Wetenschappelijke artikels

Resultaten slaapplaatstellingen Koe-, Kleine- en Grote Zilverreiger in Noord-West-Vlaanderen weekend 14 -15 november 2020

Resultaten slaapplaatstellingen Koe-, Kleine- en Grote Zilverreiger in Noord-West-Vlaanderen weekend 14 -15 november 2020  Frank De Scheemaeker  Inleiding In het weekend van 14 en 15 november 2020 telden we net als in 2016, 2017, 2018 en 2019 op vraag van het INBO (Instituut voor Natuur – en Bos Onderzoek) te Brussel, opnieuw de slaapplaatsen van […]

Read More

Slaapplaatsen van wulpen aan de Oost- en Middenkust 25/01/2020 – Guido Rappé

Wulpen in de mist ‘t Is goed, in droeve coronatijden, nog eens in ‘t eigen hert te kijken en in d’eigen computer te peilen of ik van wintertijd tot prille lentedag geen enkel hert heb zeer gedaan, van wulpentellers in mist op baan; hierbij toch het verslag welaan ! (vrij naar Alice Nahon)   Ja, […]

Read More

Machteld IS de blikvanger!

Vandaag 25 januari verscheen in “De Morgen” ter gelegenheid van het “Grote Vogelweekend” een artikel over drie vogelaars. “Onze” Machteld kreeg daarin een plaats met foto! Proficiat Machteld en dank voor alles vanwege de ganse Mergus-groep!

Read More

Aalscholvertelling 16/11/2019

We hebben weer een geslaagde telling achter de rug, iedereen was op post en het doet plezier dat we er weer elke keer in slagen om de Aalscholvers te tellen op alle gekende slaapplaatsen. Meteen maar van wal steken met de resultaten. Polderwind leverde geen enkele vogel op en dit was niet de enige nultelling […]

Read More

Resultaten watervogeltelling oktober 2019

  De telling van oktober verliep vlotjes, het was heel aangenaam tellen. De aantallen lagen eerder laag, maar toch iets hoger dan vorig jaar en met toch wel enkele leuke uitschieters erbij. We telden in totaal 21900 watervogels (excl. wilde ganzen) ! Vorig jaar moesten we tevreden zijn met ca 19300 vogels…dus we gaan er […]

Read More

Resultaten watervogeltelling februari 2019

  In totaal telden we in februari 30873 watervogels (excl. wilde ganzen). In de traditie van het lopend seizoen zijn er dit opnieuw zeer weinig. Net als de vorige maanden is het vooral het lage aantal kievitten dat voor een groot deel dit lage cijfer verklaart. De top 5 van de gebieden waar de meeste […]

Read More

Aalscholvertelling 17/11/2018

De Aalscholvertelling zit er weer op, alle tellers waren op post en hieronder volgen de resultaten. De Zandberghoevevijver en de Golf in Sijsele leverden respectievelijk 2 en 15 vogels op. Marc Deceuninck en Stefaan Anseeuw verzorgden deze telling. Emmanuel Crul nam de Kleiputten van Hoeke en de Syphons voor zijn rekening en die twee gebieden […]

Read More

Gekleurringde Grote Zilverreiger

            Op  26/11/2016 nam ik een Grote Zilverreiger met kleurringen waar in het Varsenare-Tuinbouwgebied om 15:46 u. De vogel droeg de volgende combinatie: links: geel-wit , rechts: geel-lichtgroen met daaronder de metalen ring(CA 79410) . Deze combinatie kun je uiteraard niet aflezen maar werd me medegedeeld door de coördinator. Kleurencombinaties […]

Read More

DE BOOMKLEVER – een vrij talrijke broedvogel ondertussen

De Boomklever  Sitta europaea   Een nieuwe, vrij talrijke broedvogel en standvogel   Deze kleurrijke zangvogel was vroeger niet of zeer weinig aanwezig in de provincie West Vlaanderen. De literatuur vermeld een broedgeval in 1948 (Oostende) en in 1950 (Ramskapelle bij Heist). Ook zeer weinig waarnemingen. Zijn uitbreiding in België naar het Westen toe, maakte […]

Read More