Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 26/03 tot en met 01/04/2018

Zoals jullie reeds weten trokken op 23-24-25 maart een 20tal Mergussers naar de Hoge Venen. Deze week kreeg ik van Wim Trio een prachtige foto toegestuurd van een oehoe die ze daar zagen en deze wil ik met jullie delen. Een oehoe is een zeer grote uil die praktisch nooit voorkomt in onze contreien en […]

Read More

Blikvangers van 19/03 tot en met 25/03/2018

Opvallend veel  en grote groepen steltlopers werden gezien op onze weiden en akkers deze week. Ze waren op trek naar hun broedgebieden en deden nog wat krachten op voor de zware tocht. Zo zag ik zeker meer dan honderd kemphanen aan de Schorrenweiden. Grutto’s waren talrijk aanwezig aan het Pompje. Bontbekplevier en bonte strandlopers trokken […]

Read More

Blikvangers van 12/03 tot en met 18/03/2018

Het koude en droge weer van februari was deze week  opnieuw van de partij.  Ondanks de lage temperaturen  gepaard gaande met een ijzige wind werden er verscheidene nieuwe soorten genoteerd … echte voorjaarstrekkers. Als eerste wil ik 2 boerenzwaluwen vermelden. Na de waarnemingen van vorige jaren te hebben geraadpleegd, merkte ik op dat de komst […]

Read More

Blikvangers van 05/03 tot en met 11/03/2018

Een zeldzame Bonte kraai werd gezien in Uitkerke – Reigersweiden. De “Polar Vortex” maakte plaats voor warmer maar zeer vochtig weer waarbij de vogels zich meer in hun sas voelden. Lange tijd zag ik aan ’t Pompje en aan de Schorrenweiden praktisch geen steltlopers … wat zeer abnormaal overkwam, maar gisteren 11/03 na 16u00 was […]

Read More

Blikvangers van 26/02 tot en met 04/03/2018

Wij mochten proeven van 2 seizoenen in één week!  Tot 2-03 was het nog flink koud met temperaturen onder het vriespunt, dus echt winter! De laatste dagen kregen we heel wat hogere waarden wat ons zowat in de lente bracht. Ook bij de vogels voelden we tegenstrijdigheden. Grote zaagbekken waren afgezakt naar open water. Ze […]

Read More

Blikvangers van 19/02 tot en met 25/02/2018

Koning winter is in het land met heel veel zonneschijn maar lage temperaturen. De tuinen met ruim voedselaanbod worden druk bezocht en omgetoverd tot één grote “volière”! Zie die groenling daar, hij vecht met een soortgenoot want delen staat blijkbaar niet in zijn woordenboek. Twee puttertjes zitten recht tegenover elkaar aan de voederbuis, ze spelen […]

Read More

Blikvangers van 12/02 tot en met 18/02/2018

In de voorbije week werden de eerste grutto’s gespot … we voelden de lentekriebels voor eventjes! Ze zaten wel nog in winterkleed en werden de laatste 2 dagen niet meer gezien. Nu moeten de mannetjes nog flink wat regenwormen eten voor het bekomen van  een diepe roestrode kleur. Hoe fraaier het vederkleed, hoe meer de […]

Read More

Blikvangers van 05/02 tot en met 11/02/2018

Twaalf witbuikrotganzen werden gespot aan de zee in Knokke, in de omgeving van het Zwin. Deze uitzonderlijke ganzen zijn hier meestal  te gast in de drie wintermaanden, maar zeker niet elk jaar.  Een roodkeelduiker werd genoteerd, overvliegend zuidwest  over Blankenberge strand. Dit is de meest geziene duiker, maar toch niet zo frequent. Wij blijven nog […]

Read More

Blikvangers van 29/01 tot en met 04/02/2018

Na de slaapplaatstelling van zilverreigers, koereigers, wulpen, aalscholvers en meeuwen, ganzen en de maandelijkse watervogeltelling was het de beurt aan “De regionale stootvogeltelling” dit weekend. Deze Blikvangers zijn praktisch volledig gewijd aan de roofvogels of stootvogels . Deze krachtige vogels spreken sterk tot de verbeelding van de mens vanwege hun kracht en status die ze […]

Read More