Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 09/11 tot en met 15/11/2020

We zitten nu al in november en merken dat meer en meer wintervogels gespot worden, ondanks het nog relatief warme weer. De Grote zaagbek, vooral vrouwtjes, werden de laatste  tijd  gezien. De aankomst van de winterganzen, voorbij vliegend in hun V formatie of rustend op de omgeploegde akkers, is opvallend. Grote  groepen Kleine rietganzen en […]

Read More

Blikvangers van 2/11 tot en met 8/11/2020

Een fantastische week met heel, heel veel waarnemingen en waarnemers. De BLIKVANGERS  van deze week zijn zeker de  Rotszwaluw en de Grijze Wouw. De Rotszwaluw werd eerst gezien in Zuienkerke en later in Bredene en Oostende. De Grijze wouw bevond zich eveneens in Zuienkerke, ze  lokten heel veel vogelaars. Een Roodkeelduiker werd ook een paar […]

Read More

Blikvangers van 26/10 tot en met 01/11/2020

De Blikvanger van deze week is ontegensprekelijk een Huisgierzwaluw… de eerste die ooit in België gezien werd! Stijn Baeten schreef:” Hartverzakking toen ik dat beest frontaal zag komen aanvliegen, waarna ie mooi en dicht zijn stuitje liet zien. On-ge-lo-fe-lijk  blij dat Sander en Simon hem iets later pleisterend terugvonden op de Fonteintjes. Merci gasten!” Natuurlijk […]

Read More

Blikvangers van 19/10 tot en met 25/10/2020

Zeer, zeer veel waarnemingen maar ook enkele nieuwe soorten. De meest opvallende nieuwigheid was de Vale Gierzwaluw, deze werd niet meer gezien sinds 7/11/2019. Voor de Blikvangers van volgende week staat er echter nog iets heel wat specialer op het menu nl. een Huisgierzwaluw!!! De Koereiger kwam ook in het vizier door zijn aantallen. In […]

Read More

Blikvangers van 12/10 tot en met 18/10/2020

Deze week doet dit artikel zijn naam “De  BLIKVANGERS” alle eer aan. Op 12/10/2020 werden  er met nauwelijks  één uur verschil 2  ontzettend zeldzame vogels op precies dezelfde plaats gezien en geringd in het Zwin. Een Roodkeelnachtegaal en een Witkeelgors, beide soorten werden  voor de tweede keer in België genoteerd. De Roodkeelnachtegaal  werd in 2019 […]

Read More

Blikvangers van 05/10 tot en met 11/10/2020

Opnieuw een leuke week met veel waarnemingen en enkele nieuwkomers! Een  Alpengierzwaluw vloog over Oostkamp – Centrum en een zeer zeldzame Blauwstaart werd in de Velduilweiden van Uitkerke gespot. Op Roksem-Put werd de Grauwe Franjepoot gezien, de Rosse Franjepoot verbleef aan het Zwin. We voelen de herfst en de naderende winter oa. door de aanwezigheid […]

Read More

Blikvangers van 28/09 tot en met 04/10/2020

Na de vele stormen met talrijke waarnemingen van zeevogels waarvan sprake in de vorige blikvangers kregen we deze week de trek van enkele zeer zeldzame vogeltjes die in het Mergusgebied gespot werden. Uiterst zeldzaam waren de twee Siberische Sprinkhaanzangers, maar ook een Aziatische Roodborsttapuit, een Kleine Vliegenvanger, heel veel Bladkoningen en een Vale Braamsluiper waren […]

Read More

Blikvangers van 21/09 tot en met 27/09/2020

Na een lange, zonnige zomer kregen we de eerste vroege, zeer uitzonderlijke najaarsstormen, dit had een grote invloed op onze vogels. De NW. wind dreef de zeevogels richting kust. We zagen 4 soorten Jagers vanaf Grote tot Kleinste, meerdere soorten Pijlstormvogels, Stormvogels en Stormvogeltjes, 2 soorten Duikers, Alk, Zeekoet en meeuwen met 1 Vorkstaartmeeuw. Hieronder […]

Read More

Blikvangers van 14/09 tot en met 20/09/2020

Deze week zagen we toch enkele nieuwe soorten zoals de Morinelplevier in Het Zwin. Deze vogel is bij ons eerder zeer zeldzaam. Voor het eerst dit najaar konden we ook meerdere leuke eenden begroeten zoals Smient, Pijlstaart, Wintertaling en de echte wintergast “Topper”. Een Roerdomp werd gespot aan ’t Pompje. Ons kleinste valkje “het Smelleken” […]

Read More