Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 25/05 tot en met 31/05/2020

Opnieuw een paar nieuwe soorten bij de Blikvangers van deze week. Sinds 2016 werd de Roze spreeuw niet meer gezien. Tussen een groepje spreeuwen werd er een adulte “Roze” genoteerd aan de kleiputten van Heist! De Zomertortel werd de laatste dagen regelmatig gespot. De Wespendieven werden al gezien vanaf eind April maar deze week vlogen […]

Read More

Blikvangers van 18/05 tot en met 24/05/2020

Opnieuw een schitterende week met enkele bijzondere “kleppers”. Een Steppearend werd gezien in St. Andries. Tot hiertoe werd deze vogel nog nooit in het Mergusgebied gespot. Een Dwergarend vloog boven “het Maagdenveld in Torhout” … de laatste dateerde van 1998. Ook zeer zeldzaam waren de Kleine Burgemeester en de Iberische tjiftjaf. Verder kunnen we nog […]

Read More

Blikvangers van 11/05 tot en met 17/05/2020

Heel wat waarnemingen deze week maar er zijn geen zeer zeldzame soorten gevonden, ook minder dan op de Birdathon dag! De Bonte vliegenvanger, een pittig vogeltje, werd heel wat meer gehoord en gezien dan vorig jaar in de meimaand. Onze vogeltjes laten zich deze week flink opmerken met hun heerlijk gezang. Tot hiertoe ging de […]

Read More

Blikvangers van 4/05 tot en met 10/05/2020

Het was een drukke week met niet minder dan 3 zeer, zeer zeldzame vogels nl: een Breedbekstrandloper aan Weiden ’t Pompje, een Citroenkwikstaart in de Achterhaven en in Damme en een Kortteenleeuwerik in Zeebrugge Voorhaven. Er werden elke dag meer dan 120 soorten ingevuld en op 9 mei met  de eerste West-Vlaamse “Birdathon” noteerde  Mergus […]

Read More

Blikvangers van 27/04 tot en met 03/05/2020

We zitten nu al in de meimaand en een volksspreuk zegt “ In mei legt Ieder vogeltje zijn ei” !!! Dat klopt niet helemaal, maar er zijn er toch veel die in deze maand broeden. In het Zwin broeden er heel wat Ooievaars. Het eerste Ooievaarsjong werd maandag 27/04 in de vooravond geboren. Er zijn […]

Read More

Blikvangers van 20/04 tot en met 26/04/2020

Niemand volgt hier de coronamaatregel: “Blijf in je kot” want ik  word overspoeld door nieuwe waarnemingen, speciale vogels en nieuwe waarnemers! Een zeer zeldzame Cirlgors werd gezien in Vloethemveld door Geert C.  De Poelsnip …ook zo’n zonderling verbleef in de Achterhaven en de Lachstern was eveneens van de partij. Reuzenstern, Grote stern, Dwergstern en Zwarte […]

Read More

Blikvangers van 13/04 tot en met 19/04/2020

Deze week waren er toch weer enkele waarnemingen om duimen en vingers af te likken! Eerst vernoem ik graag een zeer zeldzame  Havikarend:  Filip De Ruwe schreef: “Havikarend / Bonelli’s Eagle. Om 12h24 vloog deze 2 de jaars Havikarend boven mijn huis. De vogel droeg blijkbaar een zender op zijn rug. Later zullen we meer […]

Read More

Blikvangers van 06/04 tot en met 12/04/2020

Het was een spetterende week met heel wat nieuwe soorten, hierbij ligt het mooie weer waarschijnlijk aan de basis. Het is nu volop trek naar hun broedplaats in het noorden of hier in onze gewesten. Eerst vermeld ik graag  een Griel gezien in Damme – Hoekevaartweiden – en een in de Achterhaven van Zeebrugge. Dit […]

Read More

Blikvangers van 30/03 tot en met 05/04/2020

Deze week werden er verschillende nieuwe soorten gespot. De voorjaarstrek is flink in gang geschoten, spijtig van de corona pandemie waardoor er niet mag geteld worden aan de Fonteintjes. Een topper was natuurlijk een Steppekiekendief m. overvliegend NO  in het Zwin… een droom van Johan B ging daardoor in vervulling! Visarend, Zwarte Wouw en opnieuw […]

Read More