Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 30/09 tot en met 06/10/2019.

’t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei … Inderdaad we zitten plots helemaal in de herfst en dat laten de vogels ons ook voelen. Er was deze week opvallende trek van Kolgans en Kleine rietgans … onze wintergasten. De lijsterachtigen waren alom aanwezig. Grote groepen Koperwieken waren op […]

Read More

Blikvangers van 23/09 tot en met 29/09/2019.

De Grauwe franjepoot, die men kan omschrijven zoals in het gedichtje van Guido Gezelle  “O krinklende winklende waterding,  met ‘t zwarte kabotseken aan …” werd gezien aan de Put van Vlissegem. Deze zeldzame vogel trok vele vogelaars aan. Hij draait wel tot 60x per minuut rond zijn as op zoek naar voedsel. Een tweede zeer […]

Read More

Blikvangers van 16/09 tot en met 22/09/2019.

Een zeer uitzonderlijke vogel werd op 22 september in het ringstation van het Zwin gevangen en geringd, het ging om een Siberische sprinkhaanzanger. De ringers noteerden: “De zesde Siberische sprinkhaanzanger voor België!! De tweede reeds voor het Zwin,  de eerste vogel was ook een vangst op 28/09/1989  en dat was destijds ook de eerste voor […]

Read More

Blikvangers van 09/09 tot en met 15/09/2019.

Na de dagelijkse verslagen van Mallorca en van de Wadden Eilanden breng ik opnieuw de vertrouwde Blikvangers. Deze week werden er tal van nieuwe soorten gespot. Eerst een zeer zeldzame Bonte kraai, niet meer gezien sinds april 2019. De twee eerste Ruigpootbuizerds werden opgemerkt  overvliegend, één aan de Achterhaven en één boven de Uitkerkse Weiden. […]

Read More

Blikvangers van 02/09 tot en met 08/09/2019.

Het overgrote deel van deze Blikvangers wordt gewijd aan de talrijke “Zeevogels” die deze week gezien werden. Dank zij de NW winden en het juiste tijdstip van het jaar zagen we 4 soorten Jagers: Grote, Middelste, Kleine en Kleinste jager. Het is niet eenvoudig om deze vogels te determineren. Bij de Sterns zijn er al […]

Read More

Blikvangers van 26/08 tot en met 01/09/2019.

De trek naar het zuiden is nog niet echt losgebarsten, toch markeerden  we enkele interessante gegevens. De Visarend zien we de laatste tijd vrij frequent dus wordt er nog een mooie foto geplaatst. Lepelaars zijn  te spotten in flinke aantallen in en rond Het Zwin net als de Visarend. De Morinelplevier, reeds vorige week van […]

Read More

Blikvangers van 19/08 tot en met 25/08/2019.

Dit was een week om ”U” tegen te zeggen. Meerdere zeldzame en zeer zeldzame vogels werden genoteerd. Een Bergfluiter werd aan het strand van Westdam-Zeebrugge gevonden en door de roep gedetermineerd door Johan Buckens …niet eenvoudig! Op 22/08 werd er een nieuw Belgisch dagrecord van trekkende  Purperreigers gevestigd. Er trokken 49 specimens over het Graaf […]

Read More

Blikvangers van 12/08 tot en met 18/08/2019.

Hoera, eindelijk een groepje Baardmannetjes gezien aan Weiden ’t  Pompje! Het was al een tijdje geleden dat we ze zagen in het Mergusgebied. Ooievaars, samen 28, werden gespot aan de Blauwe Toren. Natuurlijk kunnen we niet spreken van 383 Ooievaars zoals in Maaseik … deze vogels zijn op trek naar het warmere zuiden. Een Purperreiger […]

Read More

Blikvangers van 05/08 tot en met 11/08/2019.

Stilaan begint de vogeltrek naar het Zuiden en zien we enkele nieuwe, leuke soorten in ons gebied. Een bonte vliegenvanger wordt niet dikwijls gespot bij ons en toch had Jan Baert tweemaal prijs, wellicht met dezelfde vogel. Een grauwe  klauwier werd opgemerkt in de Zwinvlakte. De IJslandse grutto en de rouwkwikstaart waren ook nieuw. Eindelijk […]

Read More