Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 10/08 tot en met 16/08/2020

Een  zeldzame Kwak, juveniel, werd door veel vogelkijkers gespot en meermaals gefotografeerd aan de Warandeputten in Moerbrugge. In het Zwin werd een groot aantal Lepelaars geteld, ook in de Uitkerkse polders. De Visarend van Vloethemveld in Zedelgem is er nog steeds en in de Zwinvlakte zag men er ook een exemplaar. De Purperreiger liet zich […]

Read More

Blikvangers van 3/08 tot en met 9/08/2020

Ondanks de hitteweek werd er nog flink “gevogeld” en werden er verschillende vogels genoteerd die sinds enige tijd niet meer te zien waren. Een Grauwe kiekendief …steeds bijzonder werd gespot boven Het Zwin. Een Draaihals werd eveneens aan het Zwin gevangen en geringd. De Kwak was ook voor de eerste maal van de partij overvliegend […]

Read More

Blikvangers van 27/07 tot en met 02/08/2020

Een Roerdomp werd gespot in Oudenburg – Weiden Pompje, het was al geleden van begin mei dat er nog één werd gezien. Onze nachtelijke vrienden die vooral op jacht gaan in het duister, de Ransuil en de Kerkuil, werden verscheidene malen genoteerd. Een heel andere en kleurrijke soort, de Wielewaal was ook nog eens van […]

Read More

Blikvangers van 20/07 tot en met 26/07/2020

Veel waarnemers en waarnemingen maar geen enkele zeer zeldzame vogel werd gespot … toch zijn alle vogels het vermelden waard!!! Er werden 3 soorten Grutto’s gezien nl: de meest gekende Grutto (Limosa limosa), De IJslandse grutto (islandica) en de Rosse grutto ( Limosa lapponica) De foto’s brengen wellicht de verschillen beter aan het licht. Nog […]

Read More

Blikvangers van 13/07 tot en met 19/07/2020

Deze week waren er verschillende doortrekkende strandlopers te zien zoals de Temmincks strandloper, de laatst geziene  van deze soort dateert van 2 maanden terug. Andere aanwezige  strandlopers waren Krombekstrandloper, Bonte strandloper en Kleine strandloper. Bij de grote steltlopers zagen we een mooie purperreiger, tot 72 Lepelaars in Het Zwin en de reeds wekenlange aanwezigheid van […]

Read More

Blikvangers van 6/07 tot en met 12/07/2020

Ondanks de rustiger periode in de vogelwereld zag men een paar nieuwigheden. Voor het eerst werd de Zwarte ooievaar met alle zekerheid  in 2020 gezien, het was geleden van augustus 2019 … steeds een leuke en opvallende verschijning! De uiterst zeldzame Roze spreeuw was er ook, maar hij werd reeds gespot een maandje geleden. Twee […]

Read More

Blikvangers van 29/06 tot 5/07/2020

Geen spetters deze week! We zitten wel nog in het broedseizoen en het uitvliegen van de jonge vogels. Hierbij wil ik het graag hebben over de Zwaluwen. De Oeverzwaluw doet het blijkbaar goed dit jaar, in het Havengebied van Antwerpen werken Natuurpunt en het havenbedrijf samen om deze kwetsbare soort te beschermen. “Dat is een […]

Read More

Blikvangers van 22/06 tot en met 28/06/2020

Een zeldzame Roodpootvalk stal de show aan Lissewege… een vrouwtje met een vederdracht in hele mooie tinten! Bekijk de foto, iedereen van ons wil wel zo’n exemplaar ontmoeten maar ze zijn zeer zeldzaam in ons gebied. De rest van de Blikvangers gaan vooral over de meeuwen en sterns in de Zwinvlakte. Het is broedtijd en […]

Read More

Blikvangers van 15/06 tot en met 21/06/2020

De Lammergier en de Lachstern waren de blikvangers van deze week! De Lammergier werd  bij nazicht nog niet gezien in onze contreien. Filip De Ruwe schreef: “Mist een groot deel uit zijn staart. Blijkbaar kwijtgespeeld in NL. De vogel heeft geen gebleekte pennen, enkel gewone normale sleet. Geen ringen te zien, voor zover dit mogelijk […]

Read More