Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 20/01 tot en met 26/01/2020

Op 25 en 26 januari stond het “Grote Vogelweekend” op de kalender. Met 40.823 tuinvogeltellers heeft Het Grote Vogelweekend het record van vorig jaar 36.488 alweer verpulverd. De Koolmees, de Huismus en de Kauw vormden de top drie. Er waren deze week natuurlijk nog andere toppers, zoals de “Toppereenden” op Roksem-Put / Hoge Dijken. Deze […]

Read More

Blikvangers van 13/01 tot en met 19/01/2020

 De uiterst zeldzame Witbuikrotgans trok deze week de aandacht. Wouter Faveyts schreef: “Moet één van de grootste groepen Witbuiken ooit in België zijn (44- nog te controleren). De vogels foerageerden geruime tijd op de golfbreker. Later werd de groep opnieuw waargenomen vanaf het noordwestelijke uitkijkpunt van de Zwinuitbreiding, toen ze  via de Zwingeul de uitbreiding […]

Read More

Blikvangers van 06/01 tot en met 12/01/2020

Een paar nieuwigheden in de eerste dagen van januari 2020. De Kleine zwaan is eindelijk- maar in heel kleine mate- bij ons neergestreken. Tot nu toe zijn er weinig overwinterende Kleine zwanen gespot in Nederland en België …is de warmte hier de oorzaak? De Blauwe kiekendief wordt elke week op meerdere plaatsen gezien, steeds mooi […]

Read More

Blikvangers van 30/12/2019 tot en met 05/01/2020.

Ondanks de vele waarnemers die onderweg waren vonden ze weinig nieuwe soorten. Vooral de kleine vogels die gezien werden worden hierbij belicht en na lang zoeken vereerd met een mooie foto! De Grauwe gors die in de laatste jaren enorm achteruit ging in onze streek werd gespot in Knokke – Zwin en  Willem Leopold Polder. […]

Read More

Blikvangers van 23/12/2019 tot en met 29/12/2019.

Wij sluiten de laatste volle week van 2019 af met een paar echte spetters! Aan de kanaalstrook in Oostkamp zitten er sinds 29-12-2019 5 prachtige Pestvogels … een zeldzaamheid bij ons in zo’n aantal! Een adulte Dwerggans werd gespot door Johan B. aan Weiden Pompje, deze werd al twee jaar niet meer genoteerd. Hierbij de […]

Read More

Blikvangers van 16/12 tot en met 22/12/2019.

Ondanks de vele regen die soms gepaard ging met hevige wind, werden er toch nog meerdere waarnemingen ingevoerd. Tot hiertoe werden er weinig Velduilen genoteerd. Deze week werd er één in De Haan en één in Uitkerkse Weiden gezien. Ik wil ook even een paar mooie kleurrijke eenden in het daglicht plaatsen. De Pijlstaart, een […]

Read More

Blikvangers van 09/12 tot en met 15/12/2019.

Een van de meest gekende winterganzen – de KLEINE RIETGANS – is deze week massaal aangekomen, ook overgevlogen. Zo speciaal is dit niet maar voor de vogels lijkt het toch winter. Parelduiker en Roodkeelduiker zijn eveneens wintergasten en werden bij seawatch vanop het Blankenbergse strand gezien. De Middelste zaagbek, een mooie elegante eend met de […]

Read More

Blikvangers van 02/12 tot en met 08/12/2019.

De ster van deze week is zeker een Humes bladkoning! Dit is een klein vogeltje van 9-10 cm dat broedt in Centraal Azië en verwant is aan Bladkoning maar zeer zeldzaam gezien wordt. Het zat in Zeebrugge centrum-west en aan het Filipsdok en werd gespot door een 13 tal vogelaars. Eind 2016, begin 2017 zat […]

Read More

Blikvangers van 25/11 tot en met 01/12/2019.

Iets minder waarnemingen en waarnemers deze week maar toch enkele nieuwkomers. De Grote zaagbek-zeker het mannetje-werd nog weinig gezien de laatste tijd … nu hadden we prijs in Knokke in Het Zwin! Achttien Kleine zwanen werden gespot in Lapscheure – Pannepolder … een echte winterwaarneming! Stilaan kan men de Ruigpootbuizerd vinden bij een natuurwandeling maar […]

Read More