Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 02/09 tot en met 08/09/2019.

Het overgrote deel van deze Blikvangers wordt gewijd aan de talrijke “Zeevogels” die deze week gezien werden. Dank zij de NW winden en het juiste tijdstip van het jaar zagen we 4 soorten Jagers: Grote, Middelste, Kleine en Kleinste jager. Het is niet eenvoudig om deze vogels te determineren. Bij de Sterns zijn er al […]

Read More

Blikvangers van 26/08 tot en met 01/09/2019.

De trek naar het zuiden is nog niet echt losgebarsten, toch markeerden  we enkele interessante gegevens. De Visarend zien we de laatste tijd vrij frequent dus wordt er nog een mooie foto geplaatst. Lepelaars zijn  te spotten in flinke aantallen in en rond Het Zwin net als de Visarend. De Morinelplevier, reeds vorige week van […]

Read More

Blikvangers van 19/08 tot en met 25/08/2019.

Dit was een week om ”U” tegen te zeggen. Meerdere zeldzame en zeer zeldzame vogels werden genoteerd. Een Bergfluiter werd aan het strand van Westdam-Zeebrugge gevonden en door de roep gedetermineerd door Johan Buckens …niet eenvoudig! Op 22/08 werd er een nieuw Belgisch dagrecord van trekkende  Purperreigers gevestigd. Er trokken 49 specimens over het Graaf […]

Read More

Blikvangers van 12/08 tot en met 18/08/2019.

Hoera, eindelijk een groepje Baardmannetjes gezien aan Weiden ’t  Pompje! Het was al een tijdje geleden dat we ze zagen in het Mergusgebied. Ooievaars, samen 28, werden gespot aan de Blauwe Toren. Natuurlijk kunnen we niet spreken van 383 Ooievaars zoals in Maaseik … deze vogels zijn op trek naar het warmere zuiden. Een Purperreiger […]

Read More

Blikvangers van 05/08 tot en met 11/08/2019.

Stilaan begint de vogeltrek naar het Zuiden en zien we enkele nieuwe, leuke soorten in ons gebied. Een bonte vliegenvanger wordt niet dikwijls gespot bij ons en toch had Jan Baert tweemaal prijs, wellicht met dezelfde vogel. Een grauwe  klauwier werd opgemerkt in de Zwinvlakte. De IJslandse grutto en de rouwkwikstaart waren ook nieuw. Eindelijk […]

Read More

Blikvangers van 29/07 tot en met 04/08/2019.

Ondanks de rustige periode in de vogelwereld heb ik enkele interessante weetjes. De Wespendief, een echte zomergast, werd in de laatste maanden op verscheidene plaatsen gezien. Vanaf eind augustus vertrekt hij weer naar tropisch Afrika. De Sperwer en de Havik, twee middelgrote jaarvogels, waren ook steeds van de partij en daarom wil ik ze eens […]

Read More

Blikvangers van 22/07 tot en met 28/07/2019.

Alhoewel we ons in een zeer rustige periode bevinden wat de vogels betreft, toch een paar nieuwigheden. Een Kwak werd gespot vanaf het strand van De Haan. In de Uitkerkse Polders werd er een uniek broedgeval van Paapje vastgesteld. Het is nog maar de vijfde keer dat het Paapje daar broedt. Een Orpheusspotvogel werd door […]

Read More

Blikvangers van 15/07 tot en met 21/07/2019

Ondanks de droogte, de warmte, het stil moment na het broeden, zagen we toch enkele nieuwe soorten. Als uitschieter vernoem ik graag Klein waterhoen, een zeldzame gast! Hij werd niet gezien maar de roep werd duidelijk gehoord en gedetermineerd. Een Topper werd ontdekt in de Voorhaven van Zeebrugge en 2 of 3 Zwarte sterns bevonden […]

Read More

Blikvangers van 08/07 tot en met 14/07/2019.

Veel waarnemers zijn op vakantie en de vogels ook ???. Het is een stil moment in de vogelwereld, toch hebben we enkele leuke dingen ontdekt. In de laatste week werd de Kerkuil tweemaal gespot, niet altijd evident vermits hij meestal ‘s nachts te zien is. De echte Blikvangers zitten ditmaal in het Zwin – op […]

Read More