Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 01/10 tot en met 07/10/2018

Er waren heel wat waarnemers op stap en er werden heel veel soorten, ook nieuwe, gespot! Een uitschieter was zeker een overvliegende steppekiekendief, adult man. Tot hiertoe werden bij ons nog weinig volwassen mannelijke steppekiekendieven  gezien, zelfs moeilijk om een mooie foto te vinden! Het overvliegend vaal stormvogeltje was ook een uitschieter. De grauwe klauwier […]

Read More

Blikvangers van 24/09 tot en met 30/09/2018

Deze week zouden we een beetje kunnen omschrijven als ”De week van de arend”. Een zeearend werd op 29/09 gespot in de achterhaven. Een bastaardarend of schreeuwarend vloog over Dudzele. Frank aan het woord: “Gisteren, vrijdag 28 september, de verrassing van het jaar boven de Ronselareweiden te Dudzele. Druk aan het werk op mijn vrije […]

Read More

Blikvangers van 17/09 tot en met 23/09/2018

De Blikvanger van deze week is zeker “de krinkelende, winklende” grauwe franjepoot. Niet minder dan 51 vogelaars gingen deze bewonderen. Het was een jonge vogel, een eerste kalenderjaar, die vooral eind augustus, begin september bij ons op doortocht is naar de Arabische Zee. Meestal vliegen ze non-stop door, soms maakt er eentje een stop waardoor we […]

Read More

Blikvangers van 10/09 tot en met 16/09/2018

Deze Blikvangers worden voor een keer in twee delen gesplitst. Zoals steeds worden de nieuwkomers en de opvallende vogels in het Mergusgebied belicht. In het tweede hoofdstuk behandel ik de vogelreis van 9 Mergussers naar BulgarijĂ«. Een porseleinhoen werd gezien in het Zwin. De waterral was op meerdere plaatsen te horen of te zien. Deze […]

Read More

Blikvangers van 03/09 tot en met 09/09/2018

In Heist – Strand Oostdam -werd er een grauwe fitis gespot, dit is een soort die niet meer gezien werd sinds 2016. De sperwergrasmus is eveneens nieuw, proficiat aan Johan en Thibaud, de vinders van deze zeldzame en zeer zeldzame vogels! Er zijn nog enkele nieuwkomers genoteerd zoals de kleine barmsijs en de ortolaan. Een […]

Read More

Blikvangers van 27/08 tot en met 02/09/2018

De broedperiode ligt volledig achter de rug en de zomer lijkt voorbij. Onze trekvogels zijn aan het verzamelen en vliegen naar het zuiden. De wintergasten zijn nog niet aangekomen. Toch gingen er veel vogelspotters op weg en werden er veel waarnemingen genoteerd. De hele week werden er verschillende groepen lepelaars gezien ter plaatse of in […]

Read More

Blikvangers van 20/08 tot en met 26/08/2018

Bij het trektellen vanop de Pier van Blankenberge werden de eerste zeevogels gespot, 8 Jan-van-genten, 5 grote jagers en 1 zeer uitzonderlijke middelste jager werden gezien. Twee reuzensterns vlogen over Het Zwin, grote stern en dwergstern zijn reeds meerdere weken aanwezig, ook de zwarte stern was van de partij. Het is duidelijk, de trek is […]

Read More

Blikvangers van 13/08 tot en met 19/08/2018

De laatste weken worden de meeste vogels gezien in de Achterhaven en het Zwin. Door de langdurige droogte zoeken ze plaatsen op waar er nog water is. De trek naar het zuiden draait nog niet op volle toeren, maar de steltlopers die meestal bij de eerste trekkers behoren worden daar gezien zoals witgat, zwarte ruiter, […]

Read More

Blikvangers van 06/08 tot en met 12/08/2018

Opnieuw een warme week waar langzaam een eind aankwam. We kregen wat regen maar lang nog niet genoeg voor onze verdorde natuur. Toch werden enkele nieuwe soorten gespot zoals: visarend boven het Zwin, roodhalsfuut, kwak, roerdomp, grauwe kiekendief, waterral. Bij de kleine vogels werden paapje, jonge blauwborst, bonte vliegenvanger, veel puttertjes, gele kwikstaart en Engelse […]

Read More