Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 03/12 tot en met 09/12/2018

Eén heel puike waarneming deze week met de Zeearend die zich elke dag liet bewonderen aan de Lage Moere van Meetkerke. Soms moest je wel uren wachten, maar met veel geluk verscheen de “ vliegende deur” opeens! Deze roofvogel uit de familie der havikachtigen is een imponerende verschijning met zeer grote, brede vleugels vandaar deze […]

Read More

Blikvangers van 26/11 tot en met 02/12/2018

Zoals ik vorige week reeds aanhaalde, zijn de wintervogels nog steeds niet aanwezig in normale aantallen, dus wijd ik deze blikvangers aan onze wintergasten die gespot en ingevoerd werden. Bij de kleine rietgans denkt men zeker niet aan de lente of zomer , wel aan herfst en winter. Hierbij maakte Frank mij attent op het […]

Read More

Blikvangers van 19/11 tot en met 25/11/2018

We zitten reeds eind november en meerdere wintervogels zijn nog steeds niet of in klein getal aangekomen. De ganzen hebben hun normaal aantal nog niet bereikt, ook eenden zoals smienten zijn onderbemand. Zaagbekken en brilduikers worden zelden gespot, koperwieken en kramsvogels zien we ook niet zoveel. De kleine zwaan, een heel typische wintergast, laat het […]

Read More

Blikvangers van 12/11 tot en met 18/11/2018

We zagen twee nieuwe soorten deze week: de kleine zwaan en de porseleinhoen. Slechts in een zeer klein aantal werd de kleine zwaan gespot, toch doet ze ons onmiddellijk denken aan de nakende winter met vorst en misschien wat sneeuw. De uiterst zeldzame porseleinhoen, die zich weinig laat zien is een vogel uit de rallenfamilie […]

Read More

Blikvangers van 05/11 tot en met 11/11/2018.

Enkele echte pareltjes lieten zich deze week bewonderen, soms echter maar heel eventjes. Zo werd er een hop gezien, reeds een jaar niet meer in onze contreien te bespeuren. Een prachtige witkopstaartmees werd gespot door Johan en Mauro Buckens. Men noteerde een klapekster, ook zeldzaam in onze streken. De eerste velduilen in de Uitkerkse Polder, […]

Read More

De Blikvangers van 29/10 tot en met 04/11/2018

Heel veel waarnemingen en veel soorten … ook nieuwe! Een mooie zeearend vloog op 01-11 over aan de kust en op 03-11 aan de Chartreusen.  Het uiterst zeldzaam stormvogeltje was eveneens op doortrek, net als het iets groter vaal stormvogeltje. Een parelduiker trok over de Noordzee, een kuifaalscholver zat in de Voorhaven van Zeebrugge aan […]

Read More

Blikvangers van 22/10 tot en met 28/10/2018

Een paar opmerkelijke nieuwkomers deze week. De pestvogel, de zeer uitzonderlijke Kuhls pijlstormvogel, de kuifaalscholver, de Noordse pijlstormvogel, de Noordse stern, de Siberische tjiftjaf e.a. In Nederland zijn er in de laatste twee weken heel wat pestvogels neergestreken wat er kan op wijzen dat we een invasie mogen verwachten. Dit is echter nu nog wat […]

Read More

Blikvangers van 15/10 tot en met 21/10/2018

De revelatie van deze week was vast en zeker de Veldrietzanger!!!! Op 19-10 ontdekte Davy Bosman deze uiterst zeldzame vogel aan de Westdam – Zeebrugge. Het is een dwaalgast in België en Nederland die vooral broedt in Centraal-Azië en overwintert in Pakistan en India.  Honderdzesendertig vogelaars voerden hun waarneming in met of zonder foto. Open […]

Read More

Blikvangers van 08/10 tot en met 14/10/2018

Een lange lijst met vogelkijkers en veel waarnemingen deze week! De uitblinker en het meest bekeken specimen was de bruine boszanger van Zeebrugge – Heist, niet meer gezien sinds 2016. Een tweede opmerkelijke vogel was zeker de overvliegende kortteenleeuwerik gespot door Filip De Ruwe. Nog een “specialleke” kunnen we ook de Groenlandse tapuit noemen, niet […]

Read More