Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 7/09 tot en met 13/09/2020

Vele kleine natuurgebieden liggen er droog en verdord bij … geen water en geen voedsel. De meeste vogels werden gezien in Knokke – Zwin en omgeving en in de Uitkerkse Weiden. Een Koereiger werd gespot in de UItkerkse Weiden, de eerste na 2 maanden. De Kleine Zilverreiger werd gezien in de Achterhaven en in het […]

Read More

Blikvangers van 31/08 tot en met 6/09/2020

Deze Blikvangers gaan vooral over trekkende steltlopers. De vogeltrek naar het zuiden draait op volle toeren. Vooral aan de kust, in Het Zwin, in Zeebrugge, in de Uitkerkse Polders kan men er heel veel waarnemen op doortrek. Na het broeden in het noorden  trekken meerdere soorten in de maanden augustus en september naar het zuiden. […]

Read More

Blikvangers van 24/08 tot en met 30/08/2020

De voorbije week kregen we de eerste vroege najaarsstormen en dat had reeds zijn invloed op sommige vogels. Eind augustus is blijkbaar redelijk zeldzaam om stormvogels dicht bij de kust te kunnen bewonderen, toch zag men de Noordse stormvogel, de Grauwe pijlstormvogel en de Kleine jager!!! Een Reuzenstern werd gespot aan de Zwinuitbreiding . Bij […]

Read More

Blikvangers van 17/08 tot en met 23/08/2020

Deze week zien we duidelijk dat de trek naar het zuiden op gang komt. Meerdere Paapjes werden gespot, de allerlaatste Kwartels gehoord op weg naar Afrika en een Zwarte Wouw liet zich nog eventjes bewonderen. Een Ortolaan, een bijna verdwenen zomervogel bij ons, zwierf rond in de Cantelmoliniepolder. Een Duinpieper werd gezien in het Zwin.. […]

Read More

Blikvangers van 10/08 tot en met 16/08/2020

Een  zeldzame Kwak, juveniel, werd door veel vogelkijkers gespot en meermaals gefotografeerd aan de Warandeputten in Moerbrugge. In het Zwin werd een groot aantal Lepelaars geteld, ook in de Uitkerkse polders. De Visarend van Vloethemveld in Zedelgem is er nog steeds en in de Zwinvlakte zag men er ook een exemplaar. De Purperreiger liet zich […]

Read More

Blikvangers van 3/08 tot en met 9/08/2020

Ondanks de hitteweek werd er nog flink “gevogeld” en werden er verschillende vogels genoteerd die sinds enige tijd niet meer te zien waren. Een Grauwe kiekendief …steeds bijzonder werd gespot boven Het Zwin. Een Draaihals werd eveneens aan het Zwin gevangen en geringd. De Kwak was ook voor de eerste maal van de partij overvliegend […]

Read More

Blikvangers van 27/07 tot en met 02/08/2020

Een Roerdomp werd gespot in Oudenburg – Weiden Pompje, het was al geleden van begin mei dat er nog Ă©Ă©n werd gezien. Onze nachtelijke vrienden die vooral op jacht gaan in het duister, de Ransuil en de Kerkuil, werden verscheidene malen genoteerd. Een heel andere en kleurrijke soort, de Wielewaal was ook nog eens van […]

Read More

Blikvangers van 20/07 tot en met 26/07/2020

Veel waarnemers en waarnemingen maar geen enkele zeer zeldzame vogel werd gespot … toch zijn alle vogels het vermelden waard!!! Er werden 3 soorten Grutto’s gezien nl: de meest gekende Grutto (Limosa limosa), De IJslandse grutto (islandica) en de Rosse grutto ( Limosa lapponica) De foto’s brengen wellicht de verschillen beter aan het licht. Nog […]

Read More

Blikvangers van 13/07 tot en met 19/07/2020

Deze week waren er verschillende doortrekkende strandlopers te zien zoals de Temmincks strandloper, de laatst geziene  van deze soort dateert van 2 maanden terug. Andere aanwezige  strandlopers waren Krombekstrandloper, Bonte strandloper en Kleine strandloper. Bij de grote steltlopers zagen we een mooie purperreiger, tot 72 Lepelaars in Het Zwin en de reeds wekenlange aanwezigheid van […]

Read More