Nieuws

Bijna dagelijks zorgt mergus voor het laatste nieuws op vogelgebied. Kom dus regelmatig terug!

Mergus Weeknieuws 2019/42-43: Vorige weekend – leuke soorten – waarnemingen.be – zenders – Ark Avond – Steenuilenwerkgroep

  Hoys allen Ziehier het recente Mergus Vogelnieuws. VORIGE WEEKEND Dit weekend zal lang in het geheugen van velen onder ons gegrift staan. De eerste watervogeltellingen lieten ons toe opnieuw onze polders te doorkruisen en/of zandwinningsputten te bezoeken. Overal viel wel iets leuks te bespieden: ijsvogel, cetti’s zanger, waterral, zilverreiger, de eerste smienten, de eerste […]

Read More

Blikvangers van 07/10 tot en met 13/10/2019.

Dit was een week om “U” tegen te zeggen! Niet minder dan 4 zeer zeldzame vogels werden gespot! Als eerste vermeld ik de Roodoogvireo, Dit is een broedvogel van Noord-Amerika, in de winter trekt hij naar Zuid-Amerika. Slechts bij hoge uitzondering belandt een dwaalgast in West-Europa. De Siberische sprinkhaanzanger was er ook, ditmaal niet gevangen […]

Read More

Blikvangers van 30/09 tot en met 06/10/2019.

’t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei … Inderdaad we zitten plots helemaal in de herfst en dat laten de vogels ons ook voelen. Er was deze week opvallende trek van Kolgans en Kleine rietgans … onze wintergasten. De lijsterachtigen waren alom aanwezig. Grote groepen Koperwieken waren op […]

Read More

Mergus Weeknieuws 2019/40-41: Trektellen – Watervogeltellingen – Veren- Broedvogels – Starling – Eddy Gadeyne

  Hoys allen Ben volgende week op vakantie – maar tijdig thuis voor de watervogeltellingen natuurlijk – deze nieuwsbrief is dus voor 2 weken! TREKTELLEN – ZATERDAG 05 EN ZONDAG 06 OKTOBER – FONTEINTJES – ZWIN Dit weekend internationale Vogel en Trekteldagen – Ook wij nemen deel natuurlijk en vervoegen zaterdag en zondagmorgen de vaste […]

Read More

Blikvangers van 23/09 tot en met 29/09/2019.

De Grauwe franjepoot, die men kan omschrijven zoals in het gedichtje van Guido Gezelle  “O krinklende winklende waterding,  met ‘t zwarte kabotseken aan …” werd gezien aan de Put van Vlissegem. Deze zeldzame vogel trok vele vogelaars aan. Hij draait wel tot 60x per minuut rond zijn as op zoek naar voedsel. Een tweede zeer […]

Read More

Mergus Weeknieuws 2019/38: Huiszwaluwen – Trektellen – Mallorca – Voordracht – Varia

  Hoys allen Herfst! Het moment dat de zomervogels verdwijnen en de wintergasten aankomen. Ik zie er alvast naar uit! Huiszwaluwen De broedresultaten  waren verbluffend dit jaar !  We klokten af op een historisch record van 1193 bewoonde nesten tov 1040 verleden jaar of een stijging van meer dan 14%. Eén verklaring heb ik niet […]

Read More

Blikvangers van 16/09 tot en met 22/09/2019.

Een zeer uitzonderlijke vogel werd op 22 september in het ringstation van het Zwin gevangen en geringd, het ging om een Siberische sprinkhaanzanger. De ringers noteerden: “De zesde Siberische sprinkhaanzanger voor België!! De tweede reeds voor het Zwin,  de eerste vogel was ook een vangst op 28/09/1989  en dat was destijds ook de eerste voor […]

Read More

Blikvangers van 09/09 tot en met 15/09/2019.

Na de dagelijkse verslagen van Mallorca en van de Wadden Eilanden breng ik opnieuw de vertrouwde Blikvangers. Deze week werden er tal van nieuwe soorten gespot. Eerst een zeer zeldzame Bonte kraai, niet meer gezien sinds april 2019. De twee eerste Ruigpootbuizerds werden opgemerkt  overvliegend, één aan de Achterhaven en één boven de Uitkerkse Weiden. […]

Read More

Mergusreis naar Mallorca 16/09/2019: Dag 7.

De ganse ochtend doorheen de Salinas van Es Trenc getrokken.  Bruine Kiekendief en Slechtvalk in de lucht, Flamingo’s kleuren de pannen. Heel veel steltlopers, vooral groenpootruiter, tureluur en zwarte ruiters. Graszangers, Cettis Zanger en Waterral in de randvegetatie.  Nu aan het middagmalen. geen zon jammer genoeg Deze namiddag bezochten we de akkergebieden rond Maria de […]

Read More