Nieuws

Bijna dagelijks zorgt mergus voor het laatste nieuws op vogelgebied. Kom dus regelmatig terug!

Blikvangers van 10/02 tot en met 16/02/2020

Deze week werden we vergast op stormen, zware regenbuien, losse daken, omvallende bomen enz. Toch zijn er enkele vogels die ons deden denken aan de nakende lente. Aan de Schorreweiden zaten er 14 Grutto’s en in Het Zwin bevonden zich 21 adulte Ooievaars met 11 bezette nesten. Hier en daar zong er een Zanglijster en […]

Read More

AANKONDIGING ZANGVOGELCURSUS – LEES AANDACHTIG EN SCHRIJF NOG VANDAAG IN

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland Hoys allen   Mogen we jullie uitnodigen op de unieke  cursus Zangvogels, zowel voor beginnende als voor gevorderde ornithologen en de perfecte basis of bijscholing om straks of volgend jaar aan een broedvogel inventarisatie deel te nemen!   Deze bestaat uit 3 delen: 1 binnenhuis  en 2 buitenhuis activiteiten    Cursus […]

Read More

Mergus Weeknieuws 2020/6-7: watervogeltelling – broedvogelatlas – vorige activiteiten – oproepen en mededelingen

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland Hoys allen Ziehier wat er de volgende dagen/weken allemaal te beleven valt in Mergus land en in telegramstijl onderaan een kleine terugblik op de vorige activiteiten en enkele interessante oproepen/mededelingen.  DIT WEEKEND – WATERVOGELTELLING Dit weekend de 5de watervogeltelling van het winterhalfjaar 2019/2020. De polders liggen er nat bij – dus […]

Read More

Blikvangers van 3/02 tot en met 9/02/2020

Ik kan jullie deze week niet echt een nieuwe soort aanbieden, daarom wil ik de eenden die hier vooral te zien zijn tijdens de winter in beeld brengen. De 5 soorten uilen die  genoteerd werden komen ook aan bod. We zagen de krakeend, de smient, de pijlstaart, de topper, de brilduiker, de wintertaling en de […]

Read More

Schouwen-Duiveland 06/02 tot 09/02/2020: Dag 4

Het waaide reeds hevig als we om 8u30 de terugweg aanvatten. Aan het Veerse meer zaten veel middelste zaagbekken, 1 geoorde fuut en enkele krakeenden. In een kleine depressie zaten niet minder dan 7 grote zilverreigers samen. In een villawijkje spotten we een pleisterende appelvink en een grote bonte specht.   In Gapinge zochten en […]

Read More

Schouwen-Duiveland 06/02 tot en met 09/02/2020: Dag 3

We startten de dag opnieuw aan de Brouwersdam.  Een groepje van 11 parelduikers liet zich binnendijks bewonderen. Aan de zeezijde deze keer 4 ijseenden en opnieuw veel roodkeelduikers. Op naar de Prunjepolder met zijn duizenden kieviten en goudplevieren. Nieuw waren de lepelaars en de kemphanen, ook de eerste grutto’s in zomerkleed kondigen de lente aan. […]

Read More

Schouwen-Duiveland 06/02 tot 09/02/2020: Dag 2

Na een lekker ontbijt gingen we op weg naar Brouwersdam. Onder een schitterende belichting genoten we van 3 ijseenden, 2 kuifduikers en tientallen grote en zwarte zee-eenden. We zagen een 15 tal roodkeelduikers ter plaatse en 2 overvliegende parelduikers.  In Volgerland zaten honderden brandganzen en in de Koudenhoek 3 bruine kiekendieven. In het Zuiderdiep zagen […]

Read More

Schouwen-Duiveland 06/02 tot 09/02/2020: Dag 1

Vandaag 06/02/2020 vertrokken 16 Mergussers vanop de randparking te Steenbrugge naar Schouwen-Duiveland.                                                                        Dag 1: “Frank zijn verhaal” Mooie ochtend, veel […]

Read More

Blikvangers van 27/01 tot en met 2/02/2020

Voor één keer geen vogels op de voorpagina bij de Blikvangers, maar wel vogelaars. Op 31 januari 2020 kwamen er een 82 tal vogelaars naar het jaarlijks vriendenfeest van Mergus. Er was veel ambiance en er hing een heel goeie sfeer tussen de aanwezigen! Voorzitter Frank bracht een verzorgde inleiding en Wouter Faveyts, conservator van […]

Read More