Kleine Klapekster, Foto Johan Buckens.

Machteld Kaesemans