Baltische Mantelmeeuw 2de kalenderjaar, foto Peter Adriaens

Machteld Kaesemans