Resultaten watervogeltelling januari 2021

Marc De Ceuninck

 

 

 

In totaal  telden we in januari deze keer  43788 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Een mooi aantal in vergelijking met de vorige twee jaar.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari (traditioneel ) als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 14701
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 4744
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 2176
4 Poldercomplex DUDZELE 1579
5 Poldercomplex Damme West DAMME 1386

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dit jaar meestal dezelfde :

1 Smient 12568
2 Kievit 8550
3 Wilde Eend 6822
4 Meerkoet 2949
5 Wintertaling 2156

 

Bij dodaars en futen halen we vrij normale aantallen. Voor het overige geen andere fuutachtigen en  geen duikers in ons lijstje.

We telden 355 aalscholvers, eerder weinig  en zeker in vergelijking met de slaapplaatstelling in hetzelfde weekend ( 670 ex ).

De reigers blijven het goed doen met als echte topper de 55 grote zilverreigers. De koereigers lijken een blijver te worden. We hadden er nog 9 in Uitkerke. In vermeld nog graag 1 lepelaar  en opnieuw  1 roerdomp , deze keer in de Uitkerkse Polders.

Bij de zwanen  hadden we 64 knobbelzwanen, geen kleine noch wilde.

 

Alle eenden scoren relatief goed. Enkele soorten halen zelfs aantallen die we de laatste jaren niet meer haalden. Ik vermeld daarbij smient ( 12568 ex ), wintertaling ( 2156 ex ), wilde eend ( 6822  ex ) en tafeleend ( 170 ex ). Het is zeker zeer leuk om nog eens een hoog aantal tafeleenden te mogen vermelden. Het aantal krakeenden  (761 ex ) blijft maar stijgen. Een zwarte zee-eend in de Achterhaven, een eider in de Voorhaven, twee nonnetjes op Polderwind en een grote zaagbek in Lapscheure waren alvast mooie uitschieters!!

De kraanvogel verbleef nog steeds in de omgeving van Knokke.

Ook bij de steltlopers heel wat mooie, hoge aantallen. Met 800 bonte strandlopers bevestigen we de topaantallen voor die soort dit seizoen. Ook relatieve hoge cijfers voor kluut ( 125 ex ), bontbekplevier ( 119 ex ) en scholekster ( 939 ex). Speciale vermelding voor de 2 kleine strandlopers, 1 kanoet en 2 rosse grutto’s, allemaal waargenomen in het Zwin. Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 36 kemphanen, 12 zwarte ruiters, 106 tureluur,  44 steenlopers……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- januari 2021