BRUGGE’S HOOGSTE HUURDERS in BEELD

Machteld Kaesemans

Slechtvalkjongen, Foto en tekst: Guido Orbie.

Na de West-Vlaamse primeur in 2008 en na twee jaar tegenslag en restauratieslameur rond de struise OLV toren, vonden onze hoogvliegers , de Slechtvalken, uiteindelijk een nieuwe hemelse stek. Redder in nood , de ‘Salvator’ werd de twin- toren op enkele honderd meter afstand : “Sint Salvator”. Een drietal jaar terug werd daar inderdaad een nestbak aangebracht, in de weet dat de OLV-toren in de steigers moest. De vogels hadden het moeilijk én met de werken én met de nieuwe nestplaats en verkozen – tegen beter weten in – de oude locatie. Het werd hen twee jaren na mekaar fataal. Het broedseizoen 2009 startte hoopgevend met aanvankelijk 2 ei maar het ultieme resultaat bleek nihil. Zelfde scenario in 2010 : één ei slechts en alweer een slechte afloop.

De ‘spotters’ bleven ‘believers’ en uiteindelijk stelden de Brugse Slechtvalken hen niet teleur, ook al moest er alweer tegen restauratiewerken , inclusief lawaai en gesleur worden opgetornd.

‘Derde keer goeie keer’ is het adagio en het spottersteam bleef de vogels uit alle hoeken en kanten beloeren, zelfs van op de statige Belforttoren…: Paring op de nestbak, gevolgd door sierlijke rondjes en duikvluchten, luid gekrakeel en lang rusten op de favoriete steunstenen. Al dat observatief gelonk en gespot leverde uiteindelijk één zekerheid : er was een jong !

Gelukkig kregen we toegang tot het hemelhuis, via kruipruimtes en een monumentale toren met steile trapjes. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en de hemel ó zo steil ! Eénmaal boven is het gevoel heerlijk grandioos en toen het deurtje van de nestkluis zachtjes open ging … gaapten twee paar grote zwarte ogen ons met ongeloof aan.

Twee prachtige donskuikens dus, die liefdevol werden gewikt en gewogen. De spotters konden terug naar de begane grond en verkondigden de blijde boodschap aan allen die het wilden horen (lees : het Merguspubliek en trouwe trawanten)  en dit zowaar net voor ‘moederkensdag’. Een pluim alvast voor de trouwe Slechtvalkmoeder en een lofzang voor het mannetje en z’n vrouwtje :‘ De valkskes zijn geboren’ alleluja , ohee‘ .

De volgende dagen en weken zullen de vogels uiteraard zeer actief zijn en kan er met plezier gespot en geobserveerd worden o.m. vanop de hoek van het Simon Stevinplein, in de St. Salvatorskoorstraat  of vanuit het St. Salvatorskerkhof.

Met dank aan het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de sponsoring van de nestbak. Dank eveneens aan Guy Robbrecht van het FIR voor de technische ondersteuning en aan het kerkbestuur van St. Salvator.

Het spottersteam : Jo Detavernier, Paul Maertens, Johan  Vandepitte en Guido Orbie

.

Projectleider ‘Slechtvalken’ ,

Guido Orbie