RAADSEL KIPPENEIEREN OPGELOST!

Marc Nollet

Een paar dagen geleden werd op vraag van Willy Vermeersch jullie hulp ingeroepen om een groot raadsel op te lossen (zie het artikel “Nestkasten controle steenuil St.-Andries + Raadsel” hieronder.

Willy laat ons nu het volgende weten. Hij kreeg een tiental reacties op zijn vraag naar de herkomst van de kippeneieren in de steenuilnestkasten van Sint-Andries.

Een persoon dacht aan een flauwe grappenmaker maar de meerderheid wees de STEENMARTER aan als dader!

Dus ging Willy nog een praten me de boer wiens boerderij pal tussen de locatie van de twee nestkasten ligt. Deze vertelde dat zijn kinderen onlangs op zoek gingen naar een nest kattenjongen. Hun kat had immers kleintjes maar ze vonden ze niet. Op hun speurtocht kwamen ze ook op een “dilte”, een zoldertje dat nooit gebruikt wordt. En daar vonden ze ook tot hun verbazing kippeneieren alhoewel daar onmogelijk kippen op kunnen! Dit gegeven en de bijgevoegde foto (hem bezorgd door Chantal Deschepper) hebben Willy er van overtuigd dat het hier wel degelijk om een STEENMARTER gaat die daar in de omgeving actief is! Het raadsel was opgelost!