Broedvogels

BROEDSUCCES OP STERNENEILAND VAN ZEEBRUGGE

De voorbije jaren ging het niet zo best met de broedvogels op het Sterneneiland van Zeebrugge. Ondertussen zijn er een aantal werken uitgevoerd en de nieuwe tellingen zijn echt hoopgevend. Klik hierna  om het volledige persbericht te lezen: Broedsucces op Sterneneiland.

Read More

BROEDVOGELRESULTATEN UITKERKSE POLDER

We kregen zopas de resultaten binnen van de broedvogeltelling in de Uitkerkse Polder. Zij die geïnteresseerd zijn in de details per subgebied krijgen op eenvoudige vraag de volledige gegevens doorgestuurd. bergeend: 83 blauwborst: 64 brandgans: 3 bruine kiekendief: 1 graspieper: 124 grauwe gans 96 canadese gans: 19 gele kwik: 25 grutto: 202 kluut: 98 kleine […]

Read More

BROEDVOGELRESULTATEN LISSEWEGE

Hierbij de voorlopige broedvogelresultaten Eendenkooi Lissewege en Monnickenmoere Lissewege verzameld door Paul D’Hoore. kleine karekiet: 22 zp (5 zp eendenkooi, 5 zp Monnickenmoere, 12 zp er buiten) bosrietzanger: 5 zp (2 zp eendenkooi, 3 zp kanaal) braamsluiper: 1 zp kanaal nachtegaal: 1 zp kanaal (einde nabij bunkers) cetti’s zanger: 3 zp kanaal (geen meer in […]

Read More

BLAUWE REIGER KOLONIES: VOORLOPIGE STAND VAN ZAKEN

Ondanks twee lange koude winters houden de Blauwe Reigers stand als broedvogel in de regio:                                       2006    2007     2008     2009     2010     2011 Zwinbosjes                     53          46        45           38          35      NTT   Kasteel Ten Berghe      57          66         61           51          51       48 Eendekooi Meetkerke  15          17           5             5            6         6 Katte Meetkerke           ?             5           7             11          19        23 Kwetshaege Varsenare 23          10        16            15           […]

Read More