Blikvangers van 20/06 tot en met 26/06/2022

Machteld Kaesemans

Enkele nieuwe soorten zoals de zeer zeldzame Poelruiter en de weinig geziene Bosruiter. Verder kunnen we jullie de eerste zwaluwen aanbieden: Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Gierzwaluw zeggen ons dat de zomer in ons land is !!! Rosse Grutto werd ook genoteerd. Europese Kanarie en Appelvink kleurden onze natuur .   https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2022-06-26&z=0&provincie=0 Klik op deze link en bekijk de rest van de waarnemingen. Veel groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Bosruiter / Steltkluut

Wim Trio / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 226 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2073 waarnemingen ingevoerd en 160 soorten.

Boerenzwaluw / Huiszwaluw / Oeverzwaluw / Gierzwaluw.

Johan Buckens / Marc Nollet / Marnix Vyncke / Johan Buckens

VOGELLIJST

Kwartel, Zomertaling, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik,  Steltkluut, Poelruiter, Bosruiter, Noordse stern, Reuzenstern, Dwergstern, Grote Stern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht,  Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik,  Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Cettiā€™s zanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Europese kanarie, Appelvink.

Appelvink

Marc Nollet

Bovenste foto: Poelruiter / Patrick Keirsebilck

Machteld Kaesemans 28/06/2022