Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 06/09 tot en met 12/09/2021

Een week is vlug voorbij, dus zijn we hier terug met de wekelijkse Blikvangers. Ditmaal kregen we wel enkele nieuwe of weinig geziene soorten zoals: een Morinelplevier aan het Pompje, een Kwak en Steppekiekendief. Visarend zien we elke week net als  Wespendief. Het eerste  Smelleken na enkele maanden was ook van de partij. De Bonte […]

Read More

Blikvangers van 30/08 tot en met 5/09/2021

Hier ben ik weer met de wekelijkse waarnemingen in het Mergus gebied en met de voornaamste aandachttrekkers. In de nacht van 01 op  02 september was er sterke vogeltrek. Er werden heel veel Bonte vliegenvangers genoteerd, Grauwe vliegenvangers en Gekraagde roodstaarten. Heist en omgeving is geweldig voor de trek. Natuurlijk werden er  op veel andere […]

Read More

Blikvangers van 23/08 tot en met 29/08/2021

Stilaan zien we  nieuwe soorten die op trek zijn naar het zuiden en hier gespot worden in onze contreien. Een Alk, meerdere Paapjes, een Snor, Fluiter en Bonte Vliegenvanger werden genoteerd.. Leuk om te vermelden zijn ook Roerdomp, Rode Wouw, Bosruiter, Draaihals, Boompieper en Duinpieper. Een Rouwkwikstaart was ook van de partij net als een […]

Read More

Blikvangers van 16/08 tot en met 22/08/2021

Deze week zijn de Blikvangers vooral gewijd aan 2 soorten zeevogels, ik bedoel daarmee de Sterns en de Jagers. Op 16 -17-18 / 08 werden er heel veel gezien, zelfs een record van 2214 Zwarte sterns aan Wenduine – De Haan voor Belgie, dus Zwarte, Grote, Noordse en Dwergstern werden gezien. De meeste waren op […]

Read More

Blikvangers van 09/08 tot en met 15/08/2021.

Wij zijn half augustus voorbij en toch kregen we niet het echte zomerweer. Velen noemen dat “Zomer op zijn Belgisch”! Toch zijn er enkele nieuwe soorten bijgekomen zoals  de Grijze Wouw, de Zwarte Wouw en af en toe een Nachtegaal. De Wespendieven zien we reeds geruime tijd elke week. Enkele Geoorde futen waren van de […]

Read More

Blikvangers van 02/08 tot en met 08/08/2021

Opnieuw geen zomerweer maar toch heel wat waarnemingen. Er werden een vijftal nieuwe soorten gezien wat altijd heel leuk is ! De  najaarstrek komt stilaan op gang, dus regelmatig luisteren en kijken. Woudaap, Kwak, opnieuw een Grauwe Kiekendief, Waterrietzanger en Grote Karekiet waren van de partij!!! Als eerste foto zien jullie ditmaal een Kwartel, deze […]

Read More

Blikvangers van 26/07 tot en met 01/08/2021

Terug een week verder met eerder herfstweer dan zomer. Toch waren de vogelaars regelmatig op stap en kan ik jullie volgende geziene vogels aanbieden. Zeer uitzonderlijke exemplaren werden niet gezien…geen probleem alle vogels zijn mooi!!! Elke week wordt de Bruine kiekendief gespot, hierbij krijg je een prachtige foto van een 1ste jaar vogel. Dit is […]

Read More

Blikvangers van 19/07 tot en met 25/07/2021.

Zoals elke week breng ik jullie de blikvanger onder de vogels in ons Mergus gebied. Met veel plezier deel ik jullie mee dat er een Grauwe Klauwier gespot werd  op 25/07/2021 in Knokke -Willem Leopold Polder- voor Ă©Ă©n dag. Deze  vogel is uiterst zelden bij ons!!! In 2020 werd er met zekerheid 1 gezien op […]

Read More

Blikvangers van 12/07 tot en met 18/07/2021

De blikvanger van deze week is ontegensprekelijk een Aziatische goudplevier. Tom Goossens schreef: “Zat eerst samen in de begroeiing met gewone Goudplevier. Duidelijk een ‘kleinere’ Goudplevier in directe vergelijking met de naast zittende Goudplevier. Verder was de vogel nog volledig in zomerkleed en dat deed een belletje afgaan. Na een halfuur strekte hij zijn vleugels […]

Read More