Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 22/11 tot en met 28/11/2021

Deze  week bracht ons echt donker en vies weer. Toch waren er nog 192 vogelaars die de moeite namen om de aanwezige vogels te zoeken, te beloeren en eventueel een paar mooie foto’s te maken. Zo vlogen er in Oostkamp, Westkapelle, Achterhaven en het Zwin tot 11 Kraanvogels over!!! Roerdomp en Kwak lieten zich opnieuw […]

Read More

Blikvangers van 15/11 tot en met 21/11/2021

Heel wat minder soorten dan vorige week. Toch blijft het altijd interessant om te zien wat er in deze donkere dagen ons komt begroeten. Middelste zaagbek en Geoorde fuut zijn steeds leuk. Verschillende reigersoorten waren van de partij, Zeekoet en Alk lieten zich bewonderen maar  uitzonderlijk zagen we 5 soorten uilen in Ă©Ă©n week nl: […]

Read More

Blikvangers van 08/11 tot en met 14/11/2021.

Een grauwe week met weinig daglicht, toch zagen we heel wat mooie vogels die ons lieten genieten! Meerdere Koereigers, zelfs een 20-tal  trokken de aandacht. De eerste grote groepen Smienten en  Kleine Rietganzen  vielen op door hun kenmerkend geluid. Waterral werd ook veel gehoord maar weinig gezien. Een Roerdomp aan Roksem Put en een aan […]

Read More

Blikvangers van 1/11 tot en met 7/11/2021

Opnieuw een week met verschillende nieuwigheden. De twee eerste  IJseenden van eind 2021 werden  gezien in Blankenberge. Een IJsduiker vloog zuidwest over het staatsbos van Wenduine. Een Parelduiker vloog ook zuidwest over de Noordzeekust evenals een Roodkeelduiker. De winterganzen  zoeken een plekje  in de Polders zoals Kleine rietgans, Kolgans, Rotgans, Brandgans e.a.  De Bruine boszanger, […]

Read More

Blikvangers van 25/10 tot en met 31/10/2021

Deze  week zagen we enkele zeldzame en zeer zeldzame soorten in onze streek zoals Kortteenleeuwerik, Siberische boompieper, Russische kauw, Bonte kraai en de meer gekende Roodkeelduiker. De  Siberische boompieper werd vorig jaar in dezelfde periode door meer dan 100 vogelaars gezien aan de Fonteintjes. De Havik en de Roek zien we praktisch elke week en […]

Read More

Blikvangers van 18/10 tot en met 24/10/2021

Opnieuw werd er flink gespot en geteld en zagen we meerdere nieuwe soorten. Een van de uitblinkers was een Kleine Vliegenvanger, gezien in Zeebrugge aan het Filipsdok. Net een jaar geleden werd er daar ook eentje gezien. Een Topper werd gespot in Het Zwin. Heel bijzonder was ook een zeer zeldzaam Stormvogeltje en een familielid, […]

Read More

Blikvangers van 11/10 tot en met 17/10/2021

Deze week waren er  opnieuw veel vogelaars onderweg, dus veel waarnemingen en wat nieuwe soorten. Stilaan landen er meerdere wintergasten zoals de Kleine Rietgans, de Kolgans, de Brandgans, de Rotgans en massaal veel Grauwe  ganzen die hier komen overwinteren. Andere toffe soorten vonden eveneens de weg naar onze contreien zoals de Parelduiker, de Roodkeelduiker, de […]

Read More

Blikvangers van 04/10 tot en met 10/10/2021

Deze week: veel vogelaars, veel waarnemingen en veel soorten…leuk!!! De ster is zeker een Bosgors  die vooral gezien werd aan de Fonteintjes en een zeer, zeer zeldzame vogel is in onze streken. Op 09/10 en 10/10 gingen er minimum 210 vogelaars naar dit wondertje kijken! Ondertussen spotte men nog vele andere nieuwe soorten zoals de […]

Read More

Blikvangers van 20/09 tot en met 26/09/2021

De Blikvangers zijn er door  moeilijke omstandigheden vorige week niet op de site geraakt…daarvoor mijn excuses. Deze week waren er weer heel wat soorten en …nieuwigheden!!!  Zo kan ik jullie een Roodpootvalk aanbieden, een Noordse stormvogel, een Middelste jager en een Grauwe kiekendief. Hiermee zijn we nog niet ten einde. Er werd een Kwak, een […]

Read More