Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 7/06 tot en met 13/06/2021

Opnieuw een schitterende week met een zeer zeldzame vogel nl. een Vale Gier die op 8/06 over het centrum van Brugge  vloog. We telden 180 soorten waarvan er veel gezien werden vorige week. Veel Gierzwaluwen werden gespot, Dwergsterns zien we elke week aan het Zwin. De Purperreiger was nog eens van de partij, de Koekoek […]

Read More

Blikvangers van 31/05 tot en met 06/06/2021

Opnieuw een schitterende week met enkele zeer zeldzame vogels. Een influx van Roze spreeuw  van  01/06 tot 08 /06 deed het hart van veel vogelaars sneller slaan. Zeldzaam trekken ze  over Nederland en Belgie  op weg naar hun broedgebied in Zuid -Oost Europa. De Nachtegaal was deze week op vele plaatsen te horen en te […]

Read More

Blikvangers van 24/05 tot en met 30/05/2021

Nu de lente volop in het land is zien we tal van andere vogels verschijnen. De  eerder zeldzame Zomertortel  werd gezien. Een Baardman – een jaarvogel – werd gespot aan de Jagersput in Stalhille. De zeer zeldzame vogels hadden toevallig iets met “rood” te maken in hun naam zoals : de Roodmus, de Roodstuitzwaluw  en […]

Read More

Blikvangers van 17/05 tot en met 23/05/2021

De twee zeldzaamste  en belangrijke waarnemingen van deze week waren de Amerikaanse Goudplevier gevonden door Stijn Baeten aan de Zwinuitbreiding en de Kleine kokmeeuw in Zeebrugge -Voorhaven gespot door Filip De Ruwe. De Amerikaanse goudplevier werd nadien nog door een honderdtal  vogelaars waargenomen!!! Er werden in ons gebied natuurlijk nog heel wat andere soorten gezien […]

Read More

Blikvangers van 10/05 tot en met 16/05/2021

Deze week hebben heel wat zangvogels zich laten horen, daarom wijd ik deze Blikvanger vooral aan de zangers. Daarnaast meld ik nog enkele andere vogels die tot hiertoe nog weinig gezien werden. De meest opvallende en zeldzame was de Balkanbaardgrasmus gezien en gehoord aan  Sashul Heist. De Grote karekiet is ook een zanger die men […]

Read More

Blikvangers van 03/05 tot en met 9/05/2021

Het was een week om U tegen  te  zeggen!!! Dagelijks zijn er heel wat vogelaars onderweg om de vogels te observeren… bedankt allemaal! Bekijk de vogellijst met de zeldzame soorten en je vindt heel wat nieuwigheden zoals: Zwarte ooievaar, Wespendief, Rode wouw, Zwarte Wouw, Grijze wouw, Steppekiekendief, Morinelplevier, Reuzenstern, Zomertortel, Draaihals, Bijeneter, Wielewaal, Grote Karekiet, […]

Read More

Blikvangers van 26/04 tot en met 02/05/2021

Opnieuw een leuke week met veel, heel veel waarnemingen. Op 28/04 telde men zelfs 177 soorten!!! Een Citroenkwikstaart werd gezien op de Velduilweiden van Uitkerke. Dit is een zeer zeldzame vogel die overwintert in Z. en ZO AziĂ«. In het Zwin werd een Grauwe Klauwier gespot, dit betreft een heel zeldzame soort voor Het Zwin. […]

Read More

Blikvangers van 19/04 tot en met 25/04/2021

Hierbij krijgen jullie een overzicht van de voornaamste trekvogels van deze week in ons Mergusgebied samen met een bericht van Jan Desmet … bedankt Jan! Een uiterst zeldzame  Alpengierzwaluw werd gezien in Brugge  St Michiels en in De Haan.  Aan de Fonteintjes telde men 314 gewone Gierzwaluwen op 25/04. Draaihals en Morinelplevier waren eveneens van […]

Read More

Blikvangers van 12/04 tot en met 18/04/2021

De voorjaarstrek is bezig en brengt dus andere soorten naar of over onze streken. Een Hop werd in de vlucht gefotografeerd, heel klein, dus daarom voeg ik er een foto bij van vroeger. De Kwak liet zich horen en zien in Knokke “Kleiputten Nieuwe Vrede”. De heel zeldzame Porseleinhoen en de beter bekende Brilduiker lieten […]

Read More