Blikvangers 17 t.e.m. 23 juni 2024

Steven D’Haese
Een week waarin Mergusland de betere weerkaarten van het land had : fris, dikwijls bewolkt maar met relatief weinig neerslag en wind.
De voorjaarstrek is nu wel voorbij, en daar zijn de zomerzwervers al: rondtrekkende groepjes adulten en juvenielen (kievit, kruisbek …), jonge en/of niet broedende vogels (lepelaar,…) en de eerste noordelijke steltlopers waarvan het broedseizoen mislukt is (witgat, groenpootruiter,…). Een mooi voorbeeld is het groepje lepelaars in de Assebroekse meersen die daar al weken in wisselende aantallen foerageren: bv. 10 vogels op 19/6 .
Bij de zeer zeldzame is de Dougalls stern van 17.06 op het sterneneiland allicht ook zo’n zomerzwerver. Interessant is dat door het geringd zijn van de vogels kon vastgesteld worden dat dit al de 5de verschillende vogel is die een bezoek brengt aan Zeebrugge. Bij onze noorderburen duiken er ook geregeld (dezelfde?) Dougalls sternen op in de sternenkolonie van Camperduin.
Van kwartels is bekend dat de mannetjes wel min of meer vaste territoria hebben, maar ’s nachts behoorlijke rondjes vliegen op zoek naar een roepend vrouwtje. Zo werd op 17.06 in St. Kruis zo’n rondtoerend mannetje ’s nachts op een geluidsrecorder vastgelegd.
Het Zwin blijft een belangrijk bolwerk voor graszangers met bijvoorbeeld 7 territoria vastgesteld op 17.06 . Een enkele snor in de Achterhaven blijft met de moed der wanhoop verder zingen.
De strandplevier die op 19.06 op het strand voor de Fonteintjes zat, lijkt eerder een overzomeraar dan een territoriumhouder te zijn.
In Uitkerke zijn de 2 zwarte ibis nog steeds aanwezig (eerst opgemerkt op 11.05).
Boompiepers zingen nog steeds, in de Miseriebocht/Beernem en Vagevuurbossen/Wingene.
Het vrouwtje buffelkopeend dat pendelt tussen de Aanwijsputten en de Caluwebroekvijver, blijkt geringd te zijn met een niet wetenschappelijke ring.
Op 22.06 dook weer een juveniele kwak op, dit keer in de Assebroekse Meersen. Op dezelfde dag ook een rode wouw over de Zwinvaartpolder.
Een mannetje Europese kanarie op 23.06 in het Sashul sluit deze blikvangers af.
Tekst en foto’s : Patrick Keirsebilck (boompieper, europese kanarie, , graszanger, ooievaar, orpheusspotvogel, zwarte ibis)