Blikvangers 10 t.e.m. 16 juni 2024

Steven D’Haese
Een frisse week met soms veel wind en wat buien, en dan ook geen hoogvlieger wat de waarnemingen betreft.
Als zeer zeldzame soort werd op 13.06 opnieuw een Dougalls stern opgemerkt in Zeebrugge, deze keer aan de grond op het sterneneiland. Op dezelfde plaats en datum werd ook een mogelijke kruising Dougalls stern x visdief opgemerkt. Mogelijk wijst dit op een aanzet tot overzomering in de Zeebrugse sternenkolonies.
Bij de zeldzame soorten valt de waarneming van bijeneter op (14.06): zoals alle eerdere waarnemingen deze maand weer boven het Zwin.
Ook weer beweging bij kruisbek, met 5 stuks in de duinbossen van De Haan.
Een hele mooie doortrekker was het mannetje grauwe klauwier, op 12.06 gespot tussen Zerkegem en Bekegem
Een kwak (2e kj) was enkele dagen te zien in de Warandeputten (Moerbrugge). Het opduiken van jonge kwakken in de zomermaanden wordt stilaan een traditie …
Bij de zeldzame (potentiële) broedvogels waren er meldingen over grote stern (zowat 2.000 vogels aanwezig in Zeebrugge), dwergstern (Zeebrugge en Zwin), de zangpost (de enige dit jaar ?) van orpheusspotvogel in Beernem, een zangpost van snor in het Damse, een strandplevier in de baai van Heist, geoorde fuut (Vlissegem). Ook grote gele kwik is geen evidente broedvogel in Mergusland : er waren meldingen uit Brugge centrum, Rivierbeek Oostkamp en Kerkebeek St. Michiels.
Andere opmerkelijke waarnemingen dag per dag :
10.06 : 2 Engelse kwikstaart in Wingene (vorig jaar hier een zangpost in de omgeving)
11.06 : een geclaimde raaf over St. Michiels
12.06 : Het vrouwtje buffelkopeend, terug te zien op de Caluwebroekvijver. late zwarte stern in de Voorhaven (ook gezien op 13.6)
14.06 : 3 kleine strandlopers aan de Zwinmonding, een rode wouw over St. Kruis
16.06 : rode wouw over Ruddervoorde
Tekst en foto’s : Patrick Keirsebilck (boomleeuwerik, grauwe klauwier, Dougalls stern, grote gele kwikstaart, wespendief, kwak)