Welkom bij vogelwerkgroep Mergus

Welkom op de website van Mergus, de vogelwerkgroep van de vzw Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust

Deze website geeft de belevenissen weer van een honderdtal actieve ornithologen die dagelijks het vogelleven in onze vogelrijke gebieden als het Zwin, de Zeebrugse Voor- en Achterhaven, de Uitkerkse Polder, Lissewege, Damme, Meetkerke, de stranden van de Oostkust en de bossen ten zuiden van Brugge zoals Vloethemveld en Bulskampveld opvolgen.

Jullie kunnen daar op verschillende manieren van genieten: via het bekijken van de losse waarnemingen of het bestuderen van de resultaten van de verschillende projecten (o.a. watervogels, steltlopers, stootvogels, Kleine Zilverreiger, Kerkuil, Aalscholver, zwaluwen en Slechtvalk), maar ook reisideeën opdoen bij de schitterende reisverslagen, of nog je kennis uitbreiden via de verschillende links, enzovoort.

Voorheen konden we jullie dit alles gratis aanbieden, maar door het steeds hogere kostenplaatje van het beheer van de website en de organisatie van de activiteiten vragen we welwillend aan iedereen een bijdrage van € 15. M.a.w., je kan  onze vogelwerkgroep steunen door overschrijving van € 15 op het rekeningnummer BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Sint-Andries, met vermelding “steunbijdrage 2024 + e-mail adres”. Met deze bijdrage betuig je niet alleen je sympathie aan onze site, maar steun je ook de algemene werking van onze Vogelwerkgroep. In ruil voor deze bijdrage krijg je een aanzienlijke korting op het jaarlijkse midzomer- en midwinterfeest, kan je deelnemen aan excursies en aan weekend- of busuitstappen al dan niet naar het buitenland en kan je de resultaten van de projecten of wetenschappelijke bijdragen opvragen en consulteren.

Je kan natuurlijk ook zelf deelnemen aan projecten , excursies, vergaderingen , dia-avonden, enz.. Alle info vind je in de verschillende rubrieken op onze website. Zin om toe te treden tot ons bestuur of te sponsoren? Stuur dan een mailtje naar Frank.

We vragen jullie met aandrang jullie waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be

Veel plezier!

Frank, voorzitter en het volledige Mergus-team.