Sfeerverslag woensdagavond 26/06 Kwetshage

Steven D’Haese

Zomeravond met Mergus in Kwetshage,                                          26-06-‘24

Zonovergoten verzamelden we met 11 vogelaars aan Nieuwwegebrug en werden meteen begroet door een enthousiaste koekoek. De toon was gezet en we vertrokken langs het jaagpad. Een ontgoochelde rode duivel fanaat kwam een eind later aansluiten en soelaas zoeken bij vogelminnende mergussers na een ondermaatse partij.  Langs de verschillende plassen konden we ver en dichtbij alles samen een mooie variatie vogels bekijken.

De sfeer zat goed, er werd gekeuveld maar ook gewezen op specifieke kenmerken, zoals de kleur van de snavel van de grote zilverreiger die normaal geel is maar in de broedperiode zwart kleurt en de poten kleuren rood waar ze anders zwart zijn.

Over het ganse traject heen en terug registreerden we toch een 53 verschillende soorten vogels. De meerkoet was alom en massaal tegenwoordig maar enkele mooikes als dodaars in zomerkleed, kluut en steltkluut adult en pulli’s zeker een 20-tal gaven meer kleur. Ook een schaarse distelvlinder kwam langs en de geoorde fuut werd pas bij de tweede waarneming gehomologeerd en geregistreerd nadat “iedereen” de vogels met behulp van de telescoop “met eigen ogen” gezien had. Ook met de telescoop konden we nog een kleine plevier voor de lens halen. Visdiefjes, lepelaar, roodborsttapuit, rietzanger en boomvalk maakten het plaatje af. Een 5 tal koereigers vlogen richting slaapplaats en een sperwer had plots een rustplaats van spreeuwen ontdekt die hij een bezoekje bracht, met als gevolg een luchtbel van spreeuwen die het de sperwer bemoeilijkten een keuze te maken.

Het was een mooie avond vol gekwetter en een prachtige ondergaande zon aan de overzijde van de vaart.

De klok naderde 22u en de zichtbaarheid minderde sterk, tijd om de wegen te korten.

Conclusie: vogelkijken was ook woensdagavond beter voor het hart dan   …     !!!!

Tekst : Paul Maertens

Redactie & foto’s : Steven D’haese