Mergus Blikvangers 01 t.e.m 07 juli 2024

Steven D’Haese

Wellicht normaal voor de tijd van het jaar! Heel weinig bijzondere waarnemingen deze week!

Een vogel die er uitspringt en dat is de dwergarend op zondag 07 juli te Aartrijke. De vogel lijkt dus te gaan overzomeren bij ons! Ongelooflijk!

Verder kunnen we heel kort zijn!

Op 01.07 minstens 23 koereiger in Meetkerke. Waar alle broedvogels en jongen van Koolkerke heen zijn – is me een compleet raadsel! Roerdomp in Oudenburg.

Op 05/07 1 roerdomp ’s nachts auditief trekkend over Sint-Kruis

Zwartkopmeeuwen lijken heel vroeg hun broedvogelbiotopen in Nederland te hebben verlaten. Zo reeds ca vogels in Uitkerke op 03/07, op 06/07 minstens 750 vogels tussen 16u en 18u op trek westwaarts te Knokke en op 07/07 128 ex in het Zwin en tussen 05u30 en 07u20 minstens 612 langs Wenduine.

Steltkluten en geoorde futen alleen nog in de Kwetshage te Varsenare aanwezig.

De huiszwaluwen tellingen zijn volop aan de hand en de eerste resultaten vallen best mee. Een kleine onvolledig beperkt overzicht (aantallen 2023 tussen haakjes):

Jabbeke 81 (56)

Stalhille 61 (55)

Zerkegem 39 (24)

Meetkerke 86 (77)

Koolkerke 29 (20)

Dudzele 43 (41)

Ook enkele negatieve trends

Kruisabele 14 (17)

Beernem 19 (21)

Tekst : Frank De Scheemaeker

Foto’s : Patrick Keirsebilck (huiszwaluw, zwartkopmeeuw, grote stern, kuifeend, regenwulp, zanglijster)