Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 26/09 tot en met 2/10/2022

De eerste dagen van de laatste week van september waren erg winderig en brachten opnieuw  kleine, middelste en kleinste  jager voor de kust, alsook kleine aantallen grauwe pijlstormvogel. Op maandag 26 09 werden  ook de eerste kleine rietganzen gezien, gevolgd op donderdag door de eerste kolganzen. Maandag kregen we ook opvallende trek van koperwiek en […]

Read More

Blikvangers van 19/09 tot 25/09/2022

Heel wat nieuwigheden deze week met 1 absolute  topwaarneming: “ de vangst van een Krekelzanger in het Zwin” op 21/09. Verder ook heel zeldzaam, een Bonte Kraai in de voorhaven op 23 en 25/09. Het opsommen zeker  waard: 25/09  Grauwe Klauwier, 24/09  eerste Middelste Zaagbek, 22/09  Sperwergrasmus  en  Roodkeelpieper, 21/09 – Eerste Roek. Er was […]

Read More

Blikvangers van 12/09 tot en met 18/09/2022

Deze week heel wat nieuwe soorten waarvan de jagers de kroon spannen! Zo werden de Kleinste, Kleine, Middelste en Grote Jager gezien.  Andere zeevogels o.a. Zeekoet, Alk, Vorkstaartmeeuw, Grauwe Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje e.a. werden gespot. Deze periode is inderdaad het moment om die vogels te zien. In de Uitkerkse Polders  was er ook een onverwachte […]

Read More

Blikvangers van 5/09 tot en met 11/09/2022

De najaarstrek zet zich voort met tal van zelfde vogels als vorige week, maar ook enkele nieuwe zoals Roerdomp, Kwak, Grauwe Kiekendief, Smelleken, Reuzestern, Zwarte Stern, Grote en Kleine Jager, Hop, Draaihals, Baardman, Fluiter, Bladkoning e.a. Bekijk de volledige lijst op waarnemingen van Mergus. Geniet van een wandeling in de natuur, maar vergeet onze mooie […]

Read More

Blikvangers van 29/08 tot en met 4/09/2022

Deze week zien we tal van nieuwe vogels opduiken zoals de Jan-van-Gent, Porseleinhoen, veel Visarenden, Wespendieven e.a. Zeer opvallend mag men wel de aanwezigheid van Roodpootvalk, Grauwe fitis en opnieuw Witte Ibis noemen. De najaarstrek is helemaal in gang geschoten, ze zijn nu op weg naar het zuiden. Ga bij dit mooie weer… indien dit […]

Read More

Blikvangers van 22/08 tot en met 28/08/ 2022

  Deze week kan men al goed merken dat het najaar dicht bij de deur staat … aan de aanwezige of voorbijtrekkende vogels. Inderdaad de najaarstrek is begonnen. De Visarend was opnieuw van de partij, evenals de Zwarte Stern, de Zwarte Wouw en de Grijze Wouw. Ook de Kerkuil en de Velduil werden gezien. De […]

Read More

Blikvangers van 15/08 tot 21/08/2022

Opnieuw enkele nieuwe soorten zoals  de uiterst zeldzame Kleine Torenvalk gezien in de Achterhaven “Weiden spoorweg west” door Filip De Ruwe. Morinelplevier, Visarend, Purperreiger, Jan-van-Gent, Bonte Vliegenvanger, Roerdomp e.a. De rest kunnen jullie zien op waarnemingen Mergus. Veel groetjes en tot de volgende. Machteld. Wespendief / Purperreiger © Marnix Vyncke Draaihals / Roerdomp © Johan […]

Read More

Blikvangers van 8/08/2022 tot en met 14/08/2022

  Ook nu verscheidene nieuwe soorten in ons Mergusgebied. De weinig geziene Porseleinhoen was van de partij in Het Zwin, de Visarend was er ook.  Een Topper zat aan Ettelgem Put. De Morinelplevier is zeker het vermelden waard net als de Wespendief. Men hoorde en of zag Grote Karekiet, Waterrietzanger, Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. […]

Read More

Blikvangers van 01/08 tot en met 07/08/2022

Deze week, met de broeierige hitte, zagen we toch enkele nieuwe soorten! Zo werd een Koekoeksjong gespot en gefotografeerd in de Assebroekse Meersen door Ignace Anseeuw. Ook Zomertaling, Krooneend en Topper (wintergast) werden gespot. De Zwarte Ibis werd opnieuw gezien net als een Zwarte Wouw, Bosuil en Kerkuil. In het Zwin werd er een Waterrietzanger […]

Read More