Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 19/07 tot en met 25/07/2021.

Zoals elke week breng ik jullie de blikvanger onder de vogels in ons Mergus gebied. Met veel plezier deel ik jullie mee dat er een Grauwe Klauwier gespot werd  op 25/07/2021 in Knokke -Willem Leopold Polder- voor één dag. Deze  vogel is uiterst zelden bij ons!!! In 2020 werd er met zekerheid 1 gezien op […]

Read More

Blikvangers van 12/07 tot en met 18/07/2021

De blikvanger van deze week is ontegensprekelijk een Aziatische goudplevier. Tom Goossens schreef: “Zat eerst samen in de begroeiing met gewone Goudplevier. Duidelijk een ‘kleinere’ Goudplevier in directe vergelijking met de naast zittende Goudplevier. Verder was de vogel nog volledig in zomerkleed en dat deed een belletje afgaan. Na een halfuur strekte hij zijn vleugels […]

Read More

Blikvangers van 05/07 tot en met 11/07/2021

De zeldzaamste  vogel van deze week was zeker de Dougalls stern, gezien aan onze Noordzeekust. Alhoewel het weer het niet liet uitschijnen zitten we in de zomer en werd Zomertaling en Zomertortel  gespot. De IJslandse grutto was ook van de partij. Grote groepen Wulpen – tot 359  – werden gezien vooral in het Zwin. Regenwulpen […]

Read More

Blikvangers van 28/06 tot en met 04/07/2021

Hier de wekelijkse Blikvangers en geen “Rode Duivels” meer  in de halve finale…dus jullie hebben opnieuw meer tijd om vogels te spotten!!! Een Porseleinhoen werd gezien in Oudenburg – Weiden Pompje. Voor de rest zagen we weinig nieuws. Ditmaal wil ik vooral jullie aandacht vestigen op enkele aanwezige steltlopers. Bij het geslacht “Tringa”  zijn dit […]

Read More

Blikvangers van 21/06 tot en met 27/06/2021

De wekelijkse Blikvangers en de “Rode Duivels” in de kwartfinale !!! Deze week hadden we geen buitenbeentjes behalve de Nachtzwaluw  in het Drongengoedbos bij een uitstap van Mergus, maar dat ligt in Oost-Vlaanderen. Ook het vermelden waard waren het aantal Bergeenden in het Zwin. Op 25/06 telde Wouter 11 juveniele, 26 pulli en 154 adulte […]

Read More

Blikvangers van 14/06 tot en met 20/06/2021

In deze hitteweek werden geen uiterst zeldzame vogels gespot. Een Noordse stormvogel werd  gezien in de voorhaven van Zeebrugge. Een jagende Boomvalk werd regelmatig genoteerd …altijd leuk! De Lepelaars zijn nog steeds talrijk aanwezig! Eigenlijk wil ik in deze Blikvangers de zangvogels in het daglicht plaatsen. De zang loopt op zijn eind. Tot ongeveer half […]

Read More

Blikvangers van 7/06 tot en met 13/06/2021

Opnieuw een schitterende week met een zeer zeldzame vogel nl. een Vale Gier die op 8/06 over het centrum van Brugge  vloog. We telden 180 soorten waarvan er veel gezien werden vorige week. Veel Gierzwaluwen werden gespot, Dwergsterns zien we elke week aan het Zwin. De Purperreiger was nog eens van de partij, de Koekoek […]

Read More

Blikvangers van 31/05 tot en met 06/06/2021

Opnieuw een schitterende week met enkele zeer zeldzame vogels. Een influx van Roze spreeuw  van  01/06 tot 08 /06 deed het hart van veel vogelaars sneller slaan. Zeldzaam trekken ze  over Nederland en Belgie  op weg naar hun broedgebied in Zuid -Oost Europa. De Nachtegaal was deze week op vele plaatsen te horen en te […]

Read More

Blikvangers van 24/05 tot en met 30/05/2021

Nu de lente volop in het land is zien we tal van andere vogels verschijnen. De  eerder zeldzame Zomertortel  werd gezien. Een Baardman – een jaarvogel – werd gespot aan de Jagersput in Stalhille. De zeer zeldzame vogels hadden toevallig iets met “rood” te maken in hun naam zoals : de Roodmus, de Roodstuitzwaluw  en […]

Read More