Blikvangers 6 mei t.e.m. 12 mei 2024

Steven D’Haese
 
 
 
 
Eindelijk hebben we in deze eerste week van mei enkele mooie lentedagen.
Dit is zeer welgekomen voor iedereen en zeker voor alle vogels die nu volop aan het broeden zijn.
De meeste vogels zijn uit hun wintergebieden terug in de regio.
De eerste indruk is wel dat het niet zo goed gaat met de grutto onder de weidevogels.
Het aantal broedgevallen ligt voorlopig beduidend minder dan andere jaren, ondanks dat de weilanden er goed nat en drassig bij liggen.
Ook de kievit dreigt in de malaise te delen en onder de eenden laten de slobeenden het wat afweten..
Deze week werden wel heel wat koekoeken en al wat kwartels gehoord en gezien.
De nieuwe compensatiegebieden zoals Kwetshage zorgen voor mooie aantallen koppels steltkluut, geoorde fuut en een zeldzame “hoempende” roerdomp, die blijkbaar ook op andere plaatsen in de regio (Uitkerke, ’t Pompje, enz.) territoria hebben.
Van massale trek begin de week konden we niet spreken, maar toch werden heel wat regenwulpen, groenpootruiters, bosruiters, enz. gespot op weg naar hun noordelijker gelegen broedgebieden.
Op 6/05 hadden we onder de roofvogels een rode wouw, een grauwe kiekendief en een visarend. Twee zangposten van snor en een paapje op trek in UP.
Bij telling op 07/05 op het sterneneiland werden 500 paar grote stern, enkele dwergsternen en visdiefjes geteld. De 31 koereigers in Koolkerke en wat exemplaren in Uitkerke wijzen erop dat ze als broedvogel stilaan een plaats innemen in Mergusgebied.
Op 8/05 werden min 13 nesten steltkluut (Kwetshage), 20 koppels kluut (Stalhille akkers), wat zomertalingen, een draaihals (Zeebrugge), een zangpost snor (Uitkerke), op een viertal plaatsen de zeldzame zomertortel en een wielwaal (Assebroekse meersen) gespot.
Op 10/05 werden twee overvliegende zwarte ooievaars opgemerkt.
Het voorbije weekend met het mooie weer werd de telpost in de Fonteintjes goed bezet en gaf prachtige resultaten.
Zaterdag passeerden veel zwaluwen waaronder 1385 huiszwaluw en 1144 gierzwaluw, 3 reuzenstern, 3 wielewaal, 1 visarend en 3 smelleken.
Zondag was het nog indrukwekkender. Er passeerden minstens 4248 gierzwaluw, 13 zomertortel, 14 bijeneter, 162 oeverloper, 21 purperreiger, 1 kraanvogel, 4 wielewaal, 1168 gele kwikstaart en was er een dagrecord van 225 grauwe vliegenvanger en 29 appelvink.
Verdere details van een boeiende week op waarnemingen.be.
Foto’s Patrick Keirsebilck (koereiger, roerdomp, groenpootruiter, kievit, geoorde fuut, zwarte ooievaar, grutto)