Blikvangers door Machteld Kaesemans

De “Blikvangers van Machteld” geven jullie een overzicht van de zeldzame en zeer zeldzame vogels die gezien werden in die week door de vele waarnemers die op stap waren in ons mergus-gebied. Regelmatig worden die artikels teksten gespekt met interessante en speciale weetjes.

Blikvangers van 17/05 tot en met 23/05/2021

De twee zeldzaamste  en belangrijke waarnemingen van deze week waren de Amerikaanse Goudplevier gevonden door Stijn Baeten aan de Zwinuitbreiding en de Kleine kokmeeuw in Zeebrugge -Voorhaven gespot door Filip De Ruwe. De Amerikaanse goudplevier werd nadien nog door een honderdtal  vogelaars waargenomen!!! Er werden in ons gebied natuurlijk nog heel wat andere soorten gezien […]

Read More

Blikvangers van 10/05 tot en met 16/05/2021

Deze week hebben heel wat zangvogels zich laten horen, daarom wijd ik deze Blikvanger vooral aan de zangers. Daarnaast meld ik nog enkele andere vogels die tot hiertoe nog weinig gezien werden. De meest opvallende en zeldzame was de Balkanbaardgrasmus gezien en gehoord aan  Sashul Heist. De Grote karekiet is ook een zanger die men […]

Read More

Blikvangers van 03/05 tot en met 9/05/2021

Het was een week om U tegen  te  zeggen!!! Dagelijks zijn er heel wat vogelaars onderweg om de vogels te observeren… bedankt allemaal! Bekijk de vogellijst met de zeldzame soorten en je vindt heel wat nieuwigheden zoals: Zwarte ooievaar, Wespendief, Rode wouw, Zwarte Wouw, Grijze wouw, Steppekiekendief, Morinelplevier, Reuzenstern, Zomertortel, Draaihals, Bijeneter, Wielewaal, Grote Karekiet, […]

Read More

Blikvangers van 26/04 tot en met 02/05/2021

Opnieuw een leuke week met veel, heel veel waarnemingen. Op 28/04 telde men zelfs 177 soorten!!! Een Citroenkwikstaart werd gezien op de Velduilweiden van Uitkerke. Dit is een zeer zeldzame vogel die overwintert in Z. en ZO Azië. In het Zwin werd een Grauwe Klauwier gespot, dit betreft een heel zeldzame soort voor Het Zwin. […]

Read More

Blikvangers van 19/04 tot en met 25/04/2021

Hierbij krijgen jullie een overzicht van de voornaamste trekvogels van deze week in ons Mergusgebied samen met een bericht van Jan Desmet … bedankt Jan! Een uiterst zeldzame  Alpengierzwaluw werd gezien in Brugge  St Michiels en in De Haan.  Aan de Fonteintjes telde men 314 gewone Gierzwaluwen op 25/04. Draaihals en Morinelplevier waren eveneens van […]

Read More

Blikvangers van 12/04 tot en met 18/04/2021

De voorjaarstrek is bezig en brengt dus andere soorten naar of over onze streken. Een Hop werd in de vlucht gefotografeerd, heel klein, dus daarom voeg ik er een foto bij van vroeger. De Kwak liet zich horen en zien in Knokke “Kleiputten Nieuwe Vrede”. De heel zeldzame Porseleinhoen en de beter bekende Brilduiker lieten […]

Read More

Blikvangers van 5/04 tot en met 11/04/2021

 De sterren van deze week waren de twee Rosse Franjepoten in Knokke op de Kleyne Vlakte – Het Zwin. Een  Kuifduiker in zomerkleed is ook niet te versmaden en 14 Geoorde futen aan Roksem Put trokken de aandacht. Een Zwarte Wouw  vloog over de Wilgenbroeken in Oostkamp. Nieuw voor deze periode en hoopgevend voor een […]

Read More

Blikvangers van 29/03 tot en met 4/04/2021

Na de zomerse periode kregen we de laatste dagen van maart terug de winter op bezoek, toch werden er verscheidene nieuwe soorten genoteerd. Een Steppekiekendief vloog over de Hoge Noen, heel uitzonderlijk want van 6/04/2020 werd geen enkele “steppekiek” meer gezien in onze regio. Een Steltkluut bracht een bezoek aan Weiden ’t Pompje  zoals veel […]

Read More

Blikvangers van 22/03 tot en met 28/03/2021

Een week waarbij we stilaan de lente voelden naderen….dit konden we ook merken aan enkele nieuwe soorten vogels en aan hun gedrag. Testosteron neemt toe, sommige beginnen te  paren of bouwen een nest of zijn reeds aan het broeden. ‘s Morgens kan men genieten van hun zang wat deze coronatijd toch opfleurt. De heel eerste […]

Read More