Mergus Blikvangers 08 t.e.m 14 april 2024

Steven D’Haese

Onze uiterste zeldzame gasten pleisterden nog de ganse week in onze regio: de Amerikaanse wintertaling in de Assebroekse Meersen en de dwergarend zwierf heen en weer tussen Klemskerke en Oostkerke.

Verdere krenten waren een zwarte ibis te Uitkerke op 08/04 en een grauwe klauwier aldaar op 12/04. Een Zomertortel te Varsenare op 14/04 en diezelfde dag een hop en een reuzenstern langs de Fonteintjes te Zeebrugge.

Woensdag 10/04 reeds 21 zp nachtegaal, 6 zp braamsluiper, 7 zp grasmus en 8 zp sprinkhaanzanger in de Zwinbosjes. Dit zijn aantallen die normaal zijn voor vanaf eind april. De zwaluwen en steltlopers daarentegen laten nog op zich wachten!

Midden april voeren we steevast de kolonie tellingen uit van de reigers en deze leidden tot leuke aantallen. Bewoonde nesten blauwe reiger: 47 Oostkamp, 45 Koolkerke, 15 Stalhille en 7 Meetkerke. Resultaten van Knokke en Uitkerke volgen. Een beetje volgens de verwachtingen deze morgen in Kasteel ten Berghe te Koolkerke ook volop nestbouw van koereiger (10), kleine zilverreiger (7) en lepelaar (2). Een drone telling later in het seizoen zal voor exactere aantallen zorgen, maar 10 paar nest bouwende koereigers zijn nu al nooit gezien in onze regio. Roerdompen blijven aanwezig in Uitkerke en Oudenburg

Verder nog opmerkelijk deze week: regelmatig rode en zwarte wouw op doortrek, net als bijna dagelijks visarend over het Zwin.

Strandplevier zowel op het strand van Zeebrugge als in het Zwin. Opvallend weinig watersnippen ondanks de nog steeds hoge waterstand in veel weidecomplexen!

Snorren doen het net als graszanger en cetti’s zanger opvallend goed met territoria in de Achterhaven, Varsenare, Uitkerke en Knokke. Baardman in Uitkerke!

We sluiten af met een opsomming van leuke soorten die zo goed vanaf nu zo goed als dagelijks kunnen gezien worden (en werden deze week): purperreiger, beflijster, Engelse gele kwik, paapje, Europese kanarie, steltkluut, kwartel.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Foto’s: Patrick Keirsebilck (kemphaan, beflijster, bonte vliegenvanger, braamsluiper, grauwe gans, Ijslandse grutto)