Blikvangers van 26/09 tot en met 2/10/2022

Machteld Kaesemans

De eerste dagen van de laatste week van september waren erg winderig en brachten opnieuw  kleine, middelste en kleinste  jager voor de kust, alsook kleine aantallen grauwe pijlstormvogel. Op maandag 26 09 werden  ook de eerste kleine rietganzen gezien, gevolgd op donderdag door de eerste kolganzen. Maandag kregen we ook opvallende trek van koperwiek en zanglijster!. Donderdag bleek de dag van de zeldzaamheden te zijn,  met o.a. bonte kraai, struikrietzanger en Siberische sprinkhaanzanger (nog steeds aanwezig). Eveneens werd er een grijze wouw langs het Zwin gezien, alsook een recordaantal van 392 lepelaars! Meer dan het vermelden waard zijn de 14 velduilen en de 38 koereigers in Uitkerke. Buidelmezen werden geringd in het Zwin, een grauwe gors, een visarend en een sneeuw- en ijsgors  werden genoteerd.

Kleine Rietgans / Kolgans

© Patrick Keirsebilck / Marc De Ceuninck

Koperwiek / Zanglijster

© Marnix Vyncke / Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 324 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3290  waarnemingen ingevoerd en 206 soorten.

Struikrietzanger

© Stijn Baeten

 VOGELLIJST:

Parelduiker, Geoorde Fuut, Noordse  stormvogel,  Grauwe pijlstormvogel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Grijze wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, IJslandse Grutto,  Bosruiter, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Grote Stern, Middelste jager, Kleine Jager, Kleinste Jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Kleine bonte specht,  Zwarte Specht, Roek,  Bonte Kraai, Buidelmees, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Bladkoning, Sprinkhaanzanger, Siberische Sprinkhaanzager, Braamsluiper, Beflijster, Nachtegaal,  Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Boompieper,  Kleine Barmsijs, Goudvink, IJsgors, Sneeuwgors.

Koereigers

© Herman Blockx

Bovenste foto: Siberische Sprinkhaanzanger © Johan Buckens

Machteld Kaesemans

Blikvangers 4/10/2022