Aalscholvers: Recente Resultaten

Overzicht totaal-tellingen Aalscholvers

Telling resultaten van 1998 tot en met 2015

 

>>

Blauwe toren Miserie-bocht Palingpot Kanaalberm Zelzatebrug Put van Cloedt Syfons Vloethem-veld Zwin Express-wegput Brugge Centrum Zandberghoeve Polderwind Kleiputten Heist Kleiputten Hoeke Kleiputten Wenduine Put van Meetkerke Totaal
15-10-1998 ?? 297 297
16-01-1999 108 ?? 108
15-11-1999 133 166 299
15-01-2000 117 219 336
12-11-2000 48(15-10-00) 229 277
14-01-2001 74(15-01-01) 290 265
17-11-2001 66 301 367
13-01-2002 219 173 152 193 14 751
16-11-2002 94 74 151 54 125 18 516
18-01-2003 76 16 77 51 122 203 11 556
15-11-2003 74 34 31 8 99 280 8 635
17-01-2004 39 0 82 74 118 456 9 778
13-11-2004 118 0 39 96 93 309 26 681
15-01-2005 116 0 72 53 78 325 23 667
12-11-2005 148 57 127 52 49 369 30 832
14-01-2006 92 66 127 58 62 441 17 863
18-11-2006 97 82 68 43 114 339 22 765
13-01-2007 132 51 112 52 70 317 31 18 783
17-11-2007 149 89 186 37(18-11-07) 104 367 17 26(25-11-07) 975
13-01-2008 124 61 209 32 75 (slp1) + 12 (slp2) 286 6 34 839
15-11-2008 39 67 115 91 71(slp1)+22(slp2) 323 10 32 738
20-01-2009 50 93 236 38 75 (slp1) + 7 (slp2) 174 14 44 731
14-11-2009 72 56 208 18 108 (SL1) + 6 (SL2) 246 18 20 0 752
16-01-2010 0 56 232 17 82 (SL1) +13 (SL2) 238 15 0 45 698
13-11-2010 98 24 196 27 93 (sl1) + 7 (sl2) 230 9 18 0 702
15-01-2011 50 54 243 26 108 (SL1) 0 (SL2) 232 8 58 14(Buffelbrug) 793
13-11-2011 40 54 192 19 72 (sl1) 0 (sl2) 212 8 26 611
14-01-2012 47 56 247 18 68 (SL1)
0 (SL2)
236 6 42 720
17-11-2012 3 62 228 79 (SL1) 4 (SL2) 200 9 40 6(buffelbrug)                     9 21 661
12-01-2013  71  54      286   0 47 (SL1)
0 (SL2)
    201   0  24 9(Buffelbrug)                        0       0  692
16-11-2013  8  36  214  66  172 0  28 20(Buffelbrug) 22  10  576
18-01-2014 55 48 216 64  266 0  0  0  3 0 652
15-11-2014  22  42  198  56  127  0  28  0 4621 (golfbaan)  540
17-01-2015  56  37  269  67  269  31 1
23 (golf)
 743
14-11-2015 34  33  178  66  115 31 Zandbergh 11 golf 39  23  530
16-01-2016 39  26  327  69  211  28  zandberghoeve(0)golf (14)  18  732
12-11-2016  46  26  187  65  135  19  zandberghoeve(34) golf(9)  25  546
14-01-2017  58  46  198  68  195  21 zandberghoeve(4) golf(12)  53 754
19/11/2017  72  39  168  45  124  13  zandberghoeve(14) golf(0)  58  28  561
13/01/2018  45  72  234  38  155  18  zandberghoeve(0) golf 12  62  46  682
17/11/2018 40 74 114 56 178 34 zandberghoeve(2) golf(15) 82 47 4 646
12/01/2019 35 64 158 39 104 77 zandberghoeve(0) golf(20) 46 101 48 2 694
16/11/2019 44 67 173 36 124 46 zandberghoeve(0)

golf(23)

 

0 99 48  

0

660
18/01/2020 32 98 238 67 154 56 41 zandberghoeve(0)
golf(25)
0 105 41 857
14/11/2020 34 74 192 41 98 71 31 zandberghoeve(2)
golf(29)
85 37 694
16/01/2021 24 69 181 31 149 43 26 zandberghoeve(0)
golf(24)
81 42 670
13/11/2021 26 72 117
Dujardin knokke 12
41 82 38 25 golf(31) 78 44 566
15/01/2022 30 81 136
Dujardin
Knokke 7
33 84 41 23 golf(15 144 44 643
12/11/2022 0 62 108
Dujardin 0
28 151 52 27 golf(13)
zandberghoeve(2)
0 117 68 628
14/01/2023 46 106 146
Dujardin 16
49 139 72 24 golf(13)
zandberghoeve(0)
58 56 735
18/11/2023 35 67 93

Dujardin 5

53 59 27 29 golf(33)

zandberghoeve(0)

98 46 545
13/01/2024 29 57 172

Dujardin 5

75 75 19 19 golf(4)

zandberghoeve(18)

101 5 579

Telplaatsen overzicht

Blauwe Toren

Een deel van de vogels die vroeger aan de Palingpotten sliepen zijn nu verhuisd naar de Blauwe Toren (FDS)

Palingpot

De afleidingskanalen ten oosten van de palingpot is een traditionele slaapplaats, waar vroeger de helft van de in de regio aanwezige vogels kwamen slapen. De aantallen zijn de laatste jaren fel geslonken tvv andere slaapplaatsen (FDS,RVT)

Put van Cloedt

Deze slaapplaats werd pas in 2001 ontdekt en herbergde grote aantallen, op uitzondering van de laatste januari-telling (RVT)

Syphons

De afleidingskanalen ten zuidoosten en noordwesten van de Syphons zijn een nieuwe slaapplaats, pas ontdekt in 2001. Hier telkens meer vogels aanwezig in januari dan in november. Slapen in verschillende groepen langs de kanalen. (GOB,RDP,RPI)

Vloethemveld

Van oudsher de slaapplaats voor alle vogels ten zuidwesten van Brugge. Op deze tellingen grote aantalschommelingen. Oorzaken: aanvliegroutes ? weersomstandigheden ? Uitwisseling met de slaapplaatsen aan de kust naargelang de weersomstandigheden is ook plausibel. Zo trokken de vogels van de Roksemput vaak een gedeelte van de winter naar de Achterhaven en een ander deel van diezelfde winter naar Vloethem (Marcel Pottier, Johnny Mylle, Luc Decat)

Zwin

De vogels slapen in het Zwinpark en komen uitsluitend uit het Zwin en/of het Zwinpark. Volgens Guido Burggraeve gaat het wel om 100% wilde vogels.

Expresswegput.

Deze slaapplaats blijkt nu toch ook defintief in gebruik genomen, er worden nu bijna elke telling slapende aalscholvers aangetroffen.

Brugge

De aalscholvers slapen nu ook blijkbaar langs de kanalen of de reien in Brugge, de toekomst moet uitwijzen of de reien van Brugge een vaste slaapplaats worden.

Put van Meetkerke, 4 Aalscholvers kwamen daar slapen, nu wel  in de tabel opgenomen en het totaal klopt dus met dank  aan Tuur om dit aan te passen. Wellicht wordt dit een nieuwe slaapplaats.

Polderwind is een potentiele nieuwe slaapplaats, wellicht ook het minnewater te Brugge.

Op 15/01/2022 werd er wellicht een nieuwe slaapplaats gevonden aan de fonteintjes, 5 aalscholvers, ik heb ze meegenomen in het eindtotaal maar nog geen kolom aangemaakt. Als het een slaapplaats blijft wordt er bij de volgende telling een nieuwe kolom toegevoegd.