ZONDAG 02 FEBRUARI 2020: STOOTVOGELTELLING

Frank De Scheemaeker

Voor de 26ste opeenvolgende keer tellen we alle stootvogels in de regio. Volgende soorten kunnen we spotten: buizerd, torenvalk, sperwer, blauwe en bruine kiekendief, slechtvalk. we maken twee telploegen- één richting Dudzele – Oostkerke en één richting Hoeke-Lapscheure. Iedereen welkom. Warme kledij, verrekijker, telescoop aanbevolen. Carpooling. Terug ca 12u30