SFEERVERSLAGJE FIETSEXCURSIE DAMME ZONDAG 08 NOVEMBER 2015

Frank De Scheemaeker

2015-11-09 Damme

 

 

Met zijn zevenen vertrokken we om 09u voor een aangename fietsexcursie langs de Damse Vaart. Het weer was prachtig en de Kuifeenden glinsterden in het zonlicht t.h.v. het Apertje. Twee Koe- en twee Kleine Zilverreigers verwelkomden ons bij een eerst stop aan weiden Fort Beieren. Daar baltsten ook een koppel Holenduif, foerageerden een 60 tal Wulpen in de drassige weiden en vlogen kleine groepjes Kolganzen over. De weiden Damse vaart West waren al even interessant: hier een Buizerd en een Torenvalk, 2 Grote Zilverreigers, een nieuwe Koereiger en wat verderop minstens 700 Kievit en ca 40 Smient. We fietsten de Zeugeslag in om zoek naar meer leuke soorten en werden er door Rudy Deplae – net terug van een weekje Monfrague – uitgenodigd om met hem doorheen de Stadswallen te trekken. En dat lieten we ons geen twee keer vragen. We kregen een deskundige uitleg over de stand van zaken aan het life project en genoten ondertussen van 2 krijsende Waterrallen, een overvliegende Sperwer, 2 Buizerd en 2 Torenvalk en een adulte Slechtvalk die herhaaldelijk in de clinch ging met een juveniele vogel. Wat een schouwspel. Witgat en Groene Specht vlogen over. Her en der Rietgorzen en Groenlingen, een Grote Zilverreiger kwam tot op een tiental meter van de schuilhut zitten. Dat was genieten!

.

.

grote zilverreiger L1

.

.

We bedankten Rudy voor de rondleiding en trokken naar de Rombautswerve en moedigden eerst nog even de deelnemers aan de Survivalrun aan – die in moeilijke omstandigheden over de Damse Vaart dienden te raken. T.h.v. de Villa van wijlen Dhr Ramman heb je een prachtig uitzicht over de Rombautswerve ader. De net geruimde kreek was goed voor tientallen prachtig belichte Smienten, Slobeenden, Wintertalingen en Wilde Eenden. Eerste vloog een Bruine Kiekendief hoog over , iets later raakten een Sperwer, Slechtvalk en Zwarte Kraai net boven ons hoofd slaags! We sloten de ochtend af met een blik over het vroegere Wielewaal reservaat  -goed voor nog een Grote Zilverreiger en zeer kort een Ijsvogel.

.

.

2015-11-09 Damme1

.

 

.Johan bedankt voor de foto’s – alle deelnemers voor hun gezond enthousiasme.

Frank De Scheemaeker – excul en verslaggever