VERSLAG van onze laatste WOENSDAGAVONDEXCURSIE naar de SOPHIAPOLDER en de BLIKKEN

Machteld Kaesemans

Foto Marc Nollet.

Dit werd een schitterende finale van onze zomer woensdagavondexcursies met maar liefst veertig deelnemers: Frank De Scheemaeker, Marc Nollet, Marc De Ceuninck, Jan Swimberghe, Noël Vervaecke, José Devalck,  J.P.Verduystert, Wim Rommel, Rita Croes, Omer Rappé, Jan D’hondt, Koen D’hondt, Albert Neyt, Jacques De Groote, Emmanuel Crul, Isabelle Bossuyt, Kris Verhaeghe, Marc Detollenaere, Harry Vandecnocke, Erwin Boussery en echtgenote, Geert De Wispelaere, Benedict De Laender, Steven D’haese, Johan Vandepitte, Jef Van de Water, Bart Martens, Romain Deloof, Jan Baert, Johan Van Heulebrouck, Hedy Lecomte, Danny Dewulf, Kathleen Vansevenant, Wim Jans, V. Strubbe, Guido Rappé,Stefaan Anseeuw, Chris Melis, Machteld Kaesemans en onze fantastische gids Johan Debuck.

Sophiapolder: 1 Foto Marc Nollet / 2 Foto Marc De Ceuninck.

Toen we aankwamen aan de grensovergang Sluis, waren er al enkelen aanwezig. Daarna arriveerde de ene na de andere, al of niet volgeladen wagen… formidabel wat een succes!

Foto Bart Martens.

Rond 19u00 vertrokken we in een lange rij op weg naar de Sophiapolder. Onderweg zagen we reeds een Lepelaar en een Torenvalk.  De Nederlanders hadden blijkbaar onze komst voorzien en plaatsten tegen zoveel drukte op hun landelijke wegen de nodige verkeersborden !!!

1 : Foto Marc De Ceuninck.

2 : Foto Marc Nollet.

Over een lange afstand werden de wagens netjes aan  de kant van het baantje geparkeerd en de telescopen opgesteld.

Foto’s Marc Nollet.

Onze gids, Johan,speurde met zijn “alziende  arendsogen” het gebied af en zag zeer snel Bosruiters en Geoorde Fuut. Eigenlijk was iedereen druk bezig op zoek naar een echte spetter.

Foto Bart Martens.

Hierna volgt een lijst van de waargenomen  vogels aan de plassen van de Sophiapolder:

1 Fuut, 3 Lepelaars, 40 Slobeend, 6 Kemphaan, 35 Kuifeend, ongeveer 350 Grauwe Gans, 1 Tafeleend, 2 Witgat, 8 Oeverloper, 2  Bruine Kiekendief W, 16 Kluut, 250 Wulp, 1 Patrijs, Scholeksters, 22 Visdief, de 4 soorten zwaluwen, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en Boerenzwaluw, 6 Geoorde Fuut, 300 Brandgans, 14 juv.  Bergeend, 2 Holenduif, 3 Bonte Strandloper, 2 Kleine Plevier, 4 Gele Kwik, Aalscholvers, 20 Nijlgans, 1 Blauwe Reiger, 13 Bosruiter, 2 Dodaars, 2 Torenvalk, 1 Buizerd, 180 Meerkoet en 5 Knobbelzwaan.

De Blikken Foto Marc Nollet.

Nu was het hoog tijd, als we nog vogels wilden herkennen, om naar de Blikken te rijden. De donkere lucht en de steeds korter wordende dagen maanden ons aan tot spoed.

Onderweg zagen we nog 1 Lepelaar, Veldleeuwerik en 1 Boomvalk.

1: Foto Marc De Ceuninck.

2 : Foto Marc Nollet.

Daar aangekomen werd er snel doorgelopen naar de kijkhut…plaats voor 40 verwoede vogelaars was er natuurlijk niet. Van boven op de berm werd er ook in alle richtingen getuurd.

Foto’s Marc Nollet.

Hierbij vind je een paar sfeerfoto’s van in de kijkhut en er buiten.

Foto : Bart Martens.

We noteerden de volgende exemplaren:

1 Kleine Plevier, 8 Grutto, 2 Kluut, 2 Kemphaan, 1 Rosse Grutto, Kleine Mantelmeeuw, 1 Bonte Strandloper, 2 Gele Kwikstaart, Ringmus, 1 Oeverloper, 1 Lepelaar, 1 M. Bruine Kiekendief en 200tal  Brandgans.

De duisternis viel vlug in. De afscheidsdrink bij Yvette R. ging niet door. Veertig  vogelaars was wel een beetje veel, dus namen we hier al afscheid van een paar deelnemers.

De rest reed door naar de grensovergang of de Coiseaukaai om de wagen op te pikken.

Iedereen was vol lof en we bedanken Johan voor de fijne avond.

Machteld Kaesemans 11-08-2011.