WATERRIETZANGER en het “ACROLA-PROJECT”

Machteld Kaesemans

Foto’s Frederik Simons.

Op zoek naar foto’s van Waterrietzanger werd mij gevraagd de aandacht te vestigen op het “Acrola-Project”.

Deze week op 12-08 werd door Kenny Hessel een Waterrietzanger gevonden op Rietveld Pelikaan, wat ’s anderendaags bevestigd werd door Pierre Blockx.

Ik heb om meer uitleg gevraagd omtrent dit project en kreeg de volgende tekst toegestuurd door Gerald Driessens.

“Ze ringen al jaren (ergens sinds jaren ’80) wekenlang met geluid op Waterrietzanger. Er zijn slechts een handvol plaatsen waar er spontane waarnemingen plaatsvinden (dus veldwaarnemingen), laat staan plaatsen waar dat geregeld gebeurt.

Omdat Waterrietzanger een “rode lijst” soort is (op wereldschaal bedreigd) en men nog veel over de eisen van die vogels wil te weten komen, gaat men nu op net die plekken zien hoeveel meer er spontaan neerkomen, dan er in het veld worden gevonden.

Dat kan het belang van het gebied en/of het biotoop aantonen, of misschien kunnen er andere conclusies worden getrokken.

Vandaar dat er ‘s nachts geen geluid mag gespeeld worden om ze naar beneden te halen (want overkomen doen ze sowieso). Enkel ‘s morgens wordt gespeeld om de spontaan neergekomen vogels in het net te krijgen.

Graag wil ik nog  Norbert Roothaert, als projecttrekker vermelden”.

Groeten Gerald.

Machteld Kaesemans 14-08-2011.

PS : Gerhard Smets deelde mij zopas mee, dat dit een internationaal project is. Vooral Nederland, België en Frankrijk werken op dit ogenblik mee.  15-08-2011.