VERSLAG van daguitstap naar DUINKERKE 28-01-2012

Machteld Kaesemans

 

Zicht links op de rivier Aa, rechts op de zee.


Iets na acht vertrekken een 18-tal enthousiaste deelnemers van af de randparking Steenbrugge, onder leiding van Johan Debuck, richting Frankrijk. Het is 3°C, de lucht bewolkt, weinig wind.

Onze eerste stop is de Bassin de Mardyck in Duinkerke, een zwaaidok. Daar dobberen een 4-tal dodaars, een aalscholver, 15-tal futen, 2 geoorde futen en 2 kuifduikers.

We spotten verder en zien door de tele, onderaan de schuine kaaimuur, een roodkeelduiker. Het dier ligt helemaal op het droge. Vlug is duidelijk waarom, op de zijflank zit een donkere vlek. Het is heel waarschijnlijk een stookolieslachtoffer.
Een chemisch toilet langs de kade biedt soelaas voor enkele dames. Een fiere Valérie meldt dat Johan werkelijk aan alles heeft gedacht.We rijden verder langs de dijk met zicht op het Bassin.  Als we, ter hoogte van de roodkeelduiker halt houden, kiest de vogel het ruime sop, de snavel omhoog gericht. Iets verder op de baan groeten we een koppeltje sneeuwgorzen en even later worden we verwend met een eerste alk.Daarna gaat de reis richting Digue du Braek. De auto’s worden geparkeerd en we wandelen op de dijk tussen de vele vissers naar de ‘Phare’, met zicht op zee. We nemen er oa. volgende vogels waar: 2 zeekoeten,  1 juveniele en 2 adulte alken, 1 tureluur, 2 zilverplevier, verschillende steenlopers en scholeksters, 1 juveniele en 2 adulte drieteenmeeuwen, en  tenslotte een 10-tal middelste zaagbekken.


 

Na deze deugddoende wandeling, het zonnetje is intussen van de partij, vertrekken we naar de Port d’Echouage en de Port de Plaisance. We zoeken er de kleine burgemeester, maar zullen die niet vinden. Aalscholvers ( verschillende met een beginnend broedkleed), 5 middelste zaagbekken en heel veel meeuwen (oa. 3 teen-, storm-, kleine en grote mantelmeeuw), passeren de revue. Op de dijk ligt een dode meeuw.  Johan houdt even halt om te checken of het dé kleine burgemeester is.   Over zee vliegen 2 adulte Jan-van-Genten. Op het strand zitten groepjes meeuwen samen.De rit gaat verder richting Gravelines, tijd voor een ‘Vallietukje’. We rijden door duinachtig gebied, putters en kneutjes worden herkend en een enkele buizerd op een struik. Weinig vogels te zien, waarschijnlijk owv de jacht.

Nabij de Jetée du Dyck lopen veel steltjes: 2 rosse grutto’s, 1 zilverplevier, een 8-tal kanoeten,  bonte strandlopers, bontbekpleviertjes, wulpen. Verder treffen we 1 kuifduiker en 12 geoorde futen aan.

In café Le Central op het marktpleintje binnen de oude vestingen, verorberen we een boterhammetje  en proeven een Wilfort, een Picon au vin blanc of een ander drankje.Het is 14u en we begeven ons naar Grand Fort Philippe. Langs de rivier de Aa, die in de Noordzee uitmondt, laten een 6-tal sneeuwgorzen zich gewillig op en rond de steenblokken fotograferen. Wat verder zit een oeverpieper. Op het einde van de weg, tussen de vislijnen, houden we halt voor een seawatch:  1 dobberende zeekoet,  4 vliegende zwarte zee-eenden, 1 Jan-van-Gent, 1 adulte drieteenmeeuw, 2 kleine zilverreigers en 10 drieteenstrandlopers. Verder worden nog 2  futen gespot.

De laatste bestemming is Le Platier d’Oye. Een sperwer scheert voorbij de parkeerplaats. We zien een  70-tal kneutjes, 5 veldleeuweriken, 25 bontbekplevieren en 2 rietgorzen. Over  zee  haasten zich 3 roodkeelduikers en enkele drieteenmeeuwen.

Op het strand liggen een massa Amerikaanse zwaardscheden. Enkele andere vondsten zijn otterschelp, sleutelgathoren, bonte mantel, platte slijkgaper, grote strandschelp, fuikhoren en nonnetje.

Als toetje nemen we een kijkje vanuit de zeer comfortabele kijkhut. Op en rond de plas zien we watersnip, wilde eend, smient, wintertaling, kuifeend, bergeend, meerkoet, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, blauwe reiger, grote canadese gans, fazant, ekster, kievit, spreeuw, zwarte kraai, houtduif, torenvalk en soepeend.

Net op het moment dat we afscheid nemen, begint het te druppelen. Tijd dus om huiswaarts te keren. Het was een fantastische dag met een prima gids. We zien al weer uit naar een volgende keer!

Tekst  Isabelle Bossuyt.

Foto’s  Chris Melis, Eric van Colenberghe, Isabelle Bossuyt.