BLIKVANGERS van 03-10 tot en met 09-10-2011

Machteld Kaesemans

Goudlijster Foto Koen Lepla.


Schitterende week met als “ Top of the bill ” de GOUDLIJSTER, gevonden door onze expert Johan Buckens.

Bij het trektellen noteerde men meer dan 10000 overvliegende Rotganzen, Grote, Middelste, Kleine en Kleinste Jager. Verder Stormvogels en Pijlstormvogels…niet te vergeten het zeer zeldzame Stormvogeltje !!!  Ook Parelduiker, Roodkeelduiker werden gesignaleerd en in Roksem Put verbleef heel kort een Roodhalsfuut.

1 : Parelduiker Foto Dieder Plu.

2 : Roodhalsfuut Foto Nic Tiesters.


WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis,  Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker,  Guido Burggraeve, Guido Orbie,  Hans Compernolle, Jan Baert, Johan Buckens, Jürgen Vanpraet, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Mieke Rodts,  Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Patrick Vandousselaere, Paul D’hoore, Peene Dirk,  Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Stefan De Vos, Stijn Baeten,  Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Yves Baptiste, Jan Swimberghe, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert j.p. Peter Adriaens, Raphael Lebrun, Marc Rogghe,  Filip De Ruwe, Patrick Beirens, Michel Pero, Wouter Rommens, Wim Van den Bossche, Eric Cuvelier, Bart DS, Goffette Quentin, Hans Roosen, FormOrnitho d’Aves, Pierre Desablens, Leo Janssen, Fons Vervoort.

1 : Kleine Jager Foto Yves Baptiste.

2 : Middelste Jager Foto Filip De Ruwe.


VOGELS + GEBIED (“ DE BIJZONDERSTE”) – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=


Rosse Stekelstaart : Roksem Put.

Parelduiker : Zee te Zwin.

Roodkeelduiker : Zee en strand te Knokke.

Roodhalsfuut : Roksem Put.

Geoorde Fuut : Roksem Put.

Noordse Pijlstormvogel : Zee te Blankenberge, Knokke, Oostdam, Westdam.

Grauwe Pijlstormvogel : Zee te Blankenberge.

Stormvogeltje : Strand te Knokke.

Vaal Stormvogeltje : Noordzee Knokke, Zeebrugge, Blankenberge.

Lepelaar : Weiden Noordede.

Koereiger : Smientenweiden Zeebrugge.

Grote Zilverreiger : Kleyne Vlakte, Oostdam, Weiden Bowling, Vloethemveld, Assebroek Meersen.

Bruine Kiekendief : Houtave.

Blauwe Kiekendief : Knokke Het Zwin.

Smelleken : Blankenberge Centrum, Zee te Blankenberge.

Slechtvalk : Vloethemveld,  Heist,  Voorhaven,  Houtave, Het Zwin, Dudzele, Oudenburg, Oedelem, Westdam, Lage Moere.

Amerikaanse Steltkluut : Weiden Pompje-Schorrenweiden.

Paarse Strandloper : Strand te Knokke.

Rosse Franjepoot : Voorhaven Oostdam.

Vorkstaartmeeuw : Zee te Blankenberge, Knokke, Zwin, Strand te Blankenberge, Oostdam, Westdam.

Noordse Stern : Zee te Blankenberge, Oostdam, Westdam.

Grote Stern : Zee te Zeebrugge, Blankenberge, Knokke, Zwin, Westdam.

Grote Jager : Noordzee- Knokke, Blankenberge, Zeebrugge.

Middelste Jager : Oostdam, Westdam, Zee te Blankenberge, Knokke, Wenduine.

Kleine Jager : Voorhaven Westdam en Oostdam,  Zee te Knokke, Blankenberge, Heist.

Kleinste Jager : Zee te Knokke, Voorhaven Oostdam.

Zeekoet : Knokke, Zwin.

Bosuil : Vloethemveld, Beisbroek.

Velduil : Weiden Hagebos.

Kleine Bonte Specht : Beernem Halfzotmolen.

Zwarte Specht : Beisbroek.

Boomleeuwerik : Het Zwin.

Cetti’s Zanger : Achterhaven, Heist – Sashul, Stapelterrein, Damme, Fonteintjes.

Bladkoning : Heist – Sashul, Haagje.

GOUDLIJSTER : Haagje – Sashul Heist.

Gekraagde Roodstaart : Strand bij Oostdam.

Goudlijster Foto Raymond De Smet


Machteld Kaesemans 11-10-2011.