GIERZWALUW, de laureaat van het jaar 2011

Machteld Kaesemans

Foto: Dieder Plu.

Hierbij bedanken  Willy Vermeersch en het bestuur van Vogelwerkgroep Mergus iedereen die zijn of haar stem uitgebracht heeft op de GIERZWALUW.

De laureaat van de verkiezingen 2011 stak tot half november met kop en schouders boven de andere genomineerde soorten uit. Zo spannend de verkiezing vorig jaar was, zo duidelijk maakte de winnaar zich dit jaar vanaf het eerste moment kenbaar. Althans, dat dachten we. De laatste weken maakte de tweede in rang nog een heuse inhaalbeweging waardoor de einduitslag nog zeer spannend werd. Het bleek verloren moeite. Onze winnaar is – zowel letterlijk als figuurlijk – een echte hoogvlieger: de gierzwaluw. Op de valreep kwamen nog zo’n vijfhonderd nieuwe stemmen binnen. Hierdoor haalde de gierzwaluw met 716 van de 3.251 stemmen een ruime voorsprong op de putter, het kleurrijkste vogeltje van de reeks met 629 stemmen. Als derde eindigt de heggenmus, het onopvallend, grijsblauwe vogeltje dat graag in het struikgewas vertoeft en dat je waarschijnlijk nu onder de voedertafel kunt waarnemen op zoek naar gevallen restjes.

Hoewel de West-Vlaamse stemmers duidelijk een grote boon hadden voor de torenvalk belandt deze elegante muizenjager pas op de vierde plaats. Ook al doet de dodaars het als broedvogel niet slecht, dit kleine, donzen bolletje valt niet zo snel op tussen de andere watervogels en zit het vaak verscholen tussen de dichte watervegetatie. Eindigde hij hierom als laatste met slechts 46 stemmen? De kuifeend en kramsvogel konden eveneens weinig stemmen veroveren; twee soorten die je niet dagdagelijks tegenkomt in Vlaanderen. De kuifeend, dé duikkampioen onder de eenden, moet je gaan zoeken tussen de andere eendensoorten op onze plassen. De kramsvogel broedt in Vlaanderen slechts in kleine aantallen maar doet onze streken voornamelijk als wintergast aan. Zou het gezegde ‘onbekend is onbemind’ de reden zijn voor het kleine aantal stemmen dat ze kregen?

Persbericht Vogelbescherming Vlaanderen.