BLIKVANGERS van 07-04 tot en met 13-04-2014

Machteld Kaesemans

 IJslandse Grutto’s  /  Benedict De Laender.

 

Met het mooie lenteweer waren er deze week heel veel waarnemingen en op vijf van de zeven dagen telden we meer dan 110 soorten, zelfs éénmaal 130.

 

De IJslandse grutto’s aan de Schorrenweiden en Pompje blijven aantrekken en zijn reeds zeer mooi, donker gekleurd.

 

Nieuw aangekomen waren op 6 april huiszwaluw / 9 april zwarte wouw / 10 april  zomertortel en nachtegaal / 11 april kwartel en strandplevier / 12 april gierzwaluw, kleine karekiet, grasmus en Engelse kwikstaart / 13 april buidelmees.

 

De gespotte zwarte ooievaar, visarend, kraanvogel, steltkluut, reuzenstern en grote stern mogen hier zeker vernoemd worden.

 

Beleef de lente en op naar de volgende week !

 

 

 Zwarte Wouw

 

Marc Nollet

 

 Zomertortel

 

Ruben Saey

 

 

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Arnout Zwaenepoel, Bart Mortier, Bart Van Thuyne, Bart Verstraete, Bastiaan de Ketelaere, Benedict De Laender, Bernard Dekimpe, Bert Kindermans, Chris Melis, Christiane Moulu, Christoph Wintein, Christophe Jacobs, Dan Crabbe, Denis van der Elst, Dimitri Neyt, Dirk VandeVondele, Dirk Vanreusel, Dominique Testaert, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Fabien Ryckebosch, Fernand Van Ginderen, Florian Martens, Frank De Scheemaeker, Frank Vassen, Freddy Rogiers, Gaby Wieme, Geert Vanhulle, Goethals Valérie, Guido Orbie, Guido Rappé, Hans De Blauwe, Hans Vandenberghe, Hans Vansteenbrugge, Herman Blockx, Hilbran Verstraete, Ivan Hermans, J Vanryckeghem, Jan De Vos, Jan Swimberghe, Jan Van Uytvanck, Jan Vanhoutte, Jan Verroken, Jean-Pierre Lucas, Jef Van de Water, Jeffrey Van Daele, Jelle Quartier, Jens Derycker, Jens Van Mieghem, Johan Buckens, Johan Debuck, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Johan Vandepitte, Johannes Jansen, Jonathan Meire, Joost Vandenberghe, Jorg Lambrechts, Karel Tack, Karim Neirynck, Kathleen Coen, Kenny Hessel, Kris De Wit, Kris Lesage, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc De Waele, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Marc Rogghe, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Michaël Abts, Miguel Depoortere, Monica Acton, Mylle Johnny, N. Vanclooster, Nicolas Brackx, Noël Vervaecke, Ons Madi, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul D’hoore, Philippe Henry , Pierre Blockx, Pierre Moiset, Pieter Van Hauwaert, Renaat vande Meulebroeke, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Robbe Cool, Robrecht Debbaut, Roeland De Wilde, Roland François, Romain Deloof, Ruben Saey, Sam Dewanckele, Serge Allein, Simon Feys, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stefan Keereman, Steven B, Steven D’haese, Stijn Borny, Stijn Cooleman, Sven Maly, Thierry Debaere, Tim Caers, Tom Vandezande, Verduystert JP, Wesley Poelman, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Wim Pauwels, Wouter Courtens, Wouter Van Gompel.

 

 

 Buidelmees  /  Gierzwaluw  /  Huiszwaluw

 

 

 Jan Baert  /  Filip De Ruwe  /  Vandeputte Christian

.

 .

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

 Kleine Karekiet / Grasmus / Nachtegaal / Rietgors

 

 

 Danny Claeysier  /  Ruben Saey  /  Johan De Smet  /  Marnix Vyncke

 

 

Kwartel: Zwinvaartpolder.

Zomertaling: Varsenare, Achterhaven, De Haan, Meetkerke, Uitkerke.

Krooneend: Varsenare Kwetshage.

Middelste Zaagbek: Noordzee overvliegend.

Kuifduiker: Achterhaven.

Zwarte Ooievaar: Wingene.

Lepelaar: ZIE LINK.

Purperreiger: Kleyne Vlakte, Achterhaven, Fonteintjes.

Grote Zilverreiger: Damme, Dudzele, Zedelgem, Varsenare, Koolkerke, Loppem, Snellegem.

Jan-van-Gent: Noordzee.

Visarend: De Haan.

Zwarte Wouw: St. Pieters Weiden.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK.

Havik: Zwinbosjes, Kleyne Vlakte.

Slechtvalk: ZIE LINK.

Kraanvogel: Heist Kleiputten.

Steltkluut: Uitkerke.

Strandplevier: Fonteintjes.

Bokje: Achterhaven, Uitkerke, Dudzele.

IJslandse Grutto: Oudenburg, Uitkerke.

Bosruiter: Varsenare, Oedelem.

Kleine Strandloper: Weiden pompje.

Geelpootmeeuw: Voorhaven, Koolkerke.

Reuzenstern: Fonteintjes.

Grote Stern: Wenduine.

Zomertortel: Dudzeleweiden.

Kerkuil: Oedelem.

Bosuil: Assebroek, Sijsele, Beernem.

Kleine Bonte Specht: Sijsele.

Zwarte Specht: Heideveld Bornebeek, Vloethemveld, Bulskampveld.

Buidelmees: Fonteintjes.

Boomleeuwerik: Zwinbosjes.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Fonteintjes.

Sprinkhaanzanger: Zwinbosjes, Klemskerke, Achterhaven.

Braamsluiper: Fonteintjes, Heist, Knokke, Oostkamp, Zeebrugge.

Beflijster: Klemskerke, Knokke, Achterhaven, Bredene, Beernem.

Blauwborst: ZIE LINK.

Nachtegaal: Achterhaven, Knokke, Fonteintjes, Klemskerke.

Gekraagde Roodstaart: Assebroek, Knokke, St. Andries.

Boompieper: Knokke, Dudzele, De Fonteintjes.

Roodkeelpieper: Achterhaven.

Rouwkwikstaart: Oudenburg,Voorhaven, Achterhaven, Varsenare.

Engelse Kwikstaart: KLeyne Vlakte, Achterhaven.

Barmsijs onbekend: Dudzele, Knokke.

 

 

 Rouwkwikstaart    /    Engelse Kwikstaart

 

Foto’s:  Johan Buckens

 

Machteld Kaesemans  15-04-2014