Blikvangers van 25/03 tot en met 31/03/2019.

Machteld Kaesemans

De voorjaarstrek is aan het losbarsten. Op 30/03 werden er 2311 exemplaren en 63 soorten vogels geteld aan De Fonteintjes, met 212 lepelaars , de beste dag ooit voor deze soort in maart. Op 31/03 werden er 6561 exemplaren en 66 soorten geteld met als uitschieters 2038 bonte strandlopers, 286 kluten en een dagrecord van 50 middelste zaagbekken! In april en mei doorkruisen nog miljoenen vogels ons land op weg naar hun broedgebied!

Niet alleen bij het trektellen maar ook in het ganse Mergusgebied viel er heel wat te beleven! Een griel , uiterst zeldzaam, werd gespot aan de Achterhaven-Hoge Noen. Dit was slechts het 4de exemplaar dat gezien werd sinds april 2000. Een porseleinhoen, eveneens in de Hoge Noen werd door meerdere vogelaars gespot. De Iberische tjiftjaf werd in de Zwinbosjes gehoord en gezien door Johan en Mauro B.

Heel wat nieuwe steltlopers bereikten ons gebied zoals bosruiter, witgat, bonte strandloper e.a.  De beflijster werd ook voor het eerst gezien dit jaar.

Als laatste soort wil ik de kwikstaarten eens in het daglicht plaatsen omdat er 5 soorten van de Motacilla familie gezien werden: De gekende witte kwikstaart, de rouwkwikstaart, de gele kwik en de Noordse kwik evenals de grote gele kwikstaat.

Dit was het voor deze week, op naar de volgende.

Groetjes van Machteld.

Griel

© Bernard Hanus.

Griel in vlucht

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Arthur Floren, Augustijn De Ketelaere, Baes Rik, Baetsle Rudi, Barbara De Coninck, Bart Augustijns, Bart Mortier, Bart Vantorre, Bart Verstraete, Bernard Miserez, Bjorn Longueville, Bram Sercu, Bregt Desmet, Bruneel Luc, Catherine Priem, Christine Verscheure, Daniel Decloedt, Daniel Meganck, Danny Claeysier, Danny Vander Beken , Dany Depauw, Demeulemeester Dominique, Dirk Anseeuw, Dirk Pottier, Dirk Werbrouck, Dominique Natuurpunt, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Etienne Peeters, Evert Vandeberg, Filip De Ruwe, Fons De Wispelaere, Fournier Sabine, Frank De Scheemaeker, Gilles Bavay, Guido Rappé, Hamelinck Walter, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hans Vandenberghe, Hendrik Borglevens, Herman Blockx, Hirdmenn M., Ignace Anseeuw, Ivan Steenkiste, J Vanryckeghem, Jacxsens Bruno, James Dee, Jan Baert, Jan De Vlaemynck, Jan D’hondt, Jan Seys, Jan Swimberghe, Jan Talloen, Jan Vernieuwe, Janne En Petra, Jasper Vandecasteele, Jasper Wille, Jean Pieters, Jean-Marie Testaert, Jef Van De Water, Jelle Quartier, Jeremy Demey, Johan Buckens, Johan Corveleijn, Johan Debuck, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, John Nuyts, Jonathan Brutin, Karel Tack, Karim Neirynck, Katrien Bernard, Kelle Moreau, Koen Baute, Koen Maréchal, Kris De Rouck, Kris Lesage, Kurt Van Damme, Lambelin Pierre, Leo Declercq, Lindy Vandromme, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Lens, Luc Van Keer, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, M Van Deyck, Maarten Sluijter, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Bories, Marc Deknock, Marc P, Marc Van Daele, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Martin Amelynck, Matteo Buckens, Matthias Hoys, Maurice Meunier, Mauro Buckens, Michel Louette, Mylle Johnny, Nick Vanclooster, Olivier Dochy, Patrick Bussche , Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul Decuypere, Paul Moeyaert, Peter Adriaens, Peter Watthy, Philippe Deprez, Pieter Van Hauwaert, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Rob Beuselinck, Roger Desaever, Romain Deloof, Roney Debaillie, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sacha D’hoop, Sam Dewanckele, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven D’haese, Stijn Borny , Stijn Cooleman, Taveirne Eddy, Thijs Tanghe, Tim Asbreuk, Tim Claerhout, Tine Devroye, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vanacker Johny, Vic Puype, Walter Heynderickx, Willem Jans, Willy Dias, Willy Geubbelmans, Willy Van Praet, Wim Packet, Wim Pauwels, Windels S., Wout Dekoninck, Wouter Faveyts, Wouter Van Gelder, Y. Van Den Bossche.

Bosruiter

© Patrick Keirsebilck

Bonte strandloper

© Jan Baert

Witgat

© Filip De Ruwe

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Gele kwikstaart.

© Danny Claeysier

Noordse kwikstaart

© Eric Van Bogaert

Witte kwikstaart / Rouwkwikstaart

© Marc Nollet / Johan Buckens.

VOGELLIJST:

Wilde zwaan,  Zomertaling, Krooneend, Middelste zaagbek, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent,  Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Kraanvogel, Griel, Bokje, IJslandse grutto, Bosruiter, Pontische meeuw, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Beflijster, Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Noordse kwikstaart, Europese kanarie, Grote barmsijs, Appelvink, Geelgors, Sneeuwgors.

Iberische tjiftjaf

© Francois Exelmans.

Bovenste foto: © Porseleinhoen Hans Matheve

Machteld Kaesemans 02/04/2019