Blikvangers van 24/05 tot en met 30/05/2021

Machteld Kaesemans

Nu de lente volop in het land is zien we tal van andere vogels verschijnen. De  eerder zeldzame Zomertortel  werd gezien. Een Baardman – een jaarvogel – werd gespot aan de Jagersput in Stalhille. De zeer zeldzame vogels hadden toevallig iets met “rood” te maken in hun naam zoals : de Roodmus, de Roodstuitzwaluw  en de Roodsterblauwborst. Ook de kwikstaarten waren van de partij zoals de Engelse en de Noordse Kwikstaart, de Rouwkwikstaart en de Grote gele Kwikstaart.  Opvallend is ook de plotse aanwezigheid van vele Huiszwaluwen. In het Zwin werden er wel een 100tal samen te zien. Klik op deze link hieronder en je kan alle geziene vogels van deze week terugvinden. https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&z=0&family=0&datum=2021-05-30

Tot de  volgende en groetjes van Machteld.

Baardman

© Marnix Vyncke

Roodmus

© Patrick Beirens

Roodstuitzwaluw / Roodsterblauwborst

© JM. Poncelet / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 317 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4746 waarnemingen ingevoerd en 193 soorten.

Engelse Kwikstaart / Noorse Kwikstaart

© Marnix Vyncke / Benedict Delaender

Rouwkwikstaart / Grote gele Kwikstaart

© Marc Nollet / Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Kuifduiker, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Kuifaalscholver, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Porseleinhoen, Steltkluut, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Bijeneter, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Baardman, Boomleeuwerik, Roodstuutzwaluw, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Roodsterblauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Europese kanarie, Roodmus, Kruisbek, Goudvink, Appelvink.

Huiszwaluw

© Marc Nollet

Bovenste foto: Zomertortel © Ruben Saey

Machteld Kaesemans 1/06/2021