Blikvangers van 22/11 tot en met 28/11/2021

Machteld Kaesemans

Deze  week bracht ons echt donker en vies weer. Toch waren er nog 192 vogelaars die de moeite namen om de aanwezige vogels te zoeken, te beloeren en eventueel een paar mooie foto’s te maken. Zo vlogen er in Oostkamp, Westkapelle, Achterhaven en het Zwin tot 11 Kraanvogels over!!! Roerdomp en Kwak lieten zich opnieuw bewonderen. Bij de reigers zagen we Grote en Kleine zilverreiger, Koereiger en Purperreiger. Havik en Roek vergeet ik soms te vermelden maar ze zijn zeker het bekijken waard. Bij de kleine vogels laat ik jullie een mooi beeld zien van Strandleeuwerik en Sneeuwgors. Natuurlijk werden er nog heel wat andere soorten genoteerd, neem dus de moeite om de waarnemingen regelmatig te bekijken en op stap te gaan. Kijk naar de waarnemingen op www.mergus.be.  .

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Roerdomp / Kwak

© Marnix Vyncke / Ruben Saey

Grote Zilverreiger / Koereiger

© Patrick Keirsebilck / Françis Pattyn

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 192 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2013  waarnemingen ingevoerd en 154 soorten.

Havik / Roek

© Johan Buckens / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Roodhalsgans, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Roodhalsfuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel,  Zeekoet, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht,  Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Siberische tjiftjaf, Grote pieper, Waterpieper, Geelgors, Sneeuwgors.

Strandleeuwerik / Sneeuwgors

© Filip De Ruwe / Danny Claeysier

Bovenste foto: © Kraanvogels:© Wouter Faveyts

Machteld Kaesemans 30/11/2021