Blikvangers van 29/11 tot en met 05/12/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw echt donker en vuil weer. Toch waren er terug 185 vogelaars onderweg. De BLIKVANGER was natuurlijk de Ross’meeuw, uitermate zeldzaam!!!!. Er werden heel wat nieuwe soorten gezien voor dit najaar en winter zoals de eerste Kleine zwanen. In de omgeving van de zee, het Zwin, Knokke – Zeebrugge  spotte men Grote en Middelste zaagbekken, Noordse stormvogel en Vaal stormvogeltje. De  meer gekende Grote jager was er ook en een Kleine alk. Uitzonderlijk werd er  een Buidelmees gezien, maar nog specialer was de Zomertortel die hier nog verbleef … zie foto.

Natuurlijk werden er nog heel wat andere soorten genoteerd, neem dus de moeite om de waarnemingen regelmatig te bekijken en op stap te gaan. en kijk naar de waarnemingen op www.mergus.be.  .

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Kleine zwaan

© Marc De Ceuninck

Grote zaagbek / Middelste zaagbek

© Marnix Vyncke

Noordse stormvogel / Vaal stormvogeltje

© Marc De Ceuninck / Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 185 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 1989 waarnemingen ingevoerd en 169 soorten.

Kleine alk

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine zwaan, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  IJsduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Noordse pijlstormvogel, Vaal stormvogeltje, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Paarse strandloper, Ross’meeuw, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote jager, Kleine alk, Zeekoet, Alk, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht,  Zwarte specht, Roek, Matkop, Buidelmees, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Siberische tjiftjaf, Beflijster, Waterpieper, Goudvink Sneeuwgors.

Zomertortel

© Geert Carette

Bovenste foto: Ross’meeuw ©Marc  Raes

Machteld Kaesemans 7/12/2021