Blikvangers van 06/12 tot en met 12/12/2021

Machteld Kaesemans

Voor de tweede week werd de Ross’meeuw gezien, ditmaal vooral in Zeebrugge. Schitterende foto’s werden gemaakt!  

Billy Herman schreef:  “Dit keer kwam de melding gepaard met best een gruwelijk duidelijke foto! Een snelle analyse leerde ons dat het niet 1 maar 2 vogels betrof. Nummer 1 voor België gevonden op 1/12/2021, nummer 2 voor België op 2/12/2021! Als je het mij vraagt, één van dé strafste vogelkijkverhalen in de Belgische geschiedenis”

Natuurlijk werden er nog andere soorten gespot zoals de Topper, Kuifduiker en Geoorde Fuut, Bokje, Bosuil en Velduil. Bij de kleinere vogels zag men oa. Rouwkwikstaart en heel veel Sneeuwgorzen. De rest kunnen jullie vinden als je de link hieronder opent. Kijk naar de waarnemingen op www.mergus.be.  .

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Topper

© Johan Buckens

Kuifduiker / Geoorde Fuut

© Marnix Vyncke / Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 396 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3937 waarnemingen ingevoerd en 163 soorten.

Bokje

© Filip De Ruwe

Bosuil / Velduil

© Koen Baute / Marnix Vyncke

Rouwkwikstaart / Sneeuwgors

© Marc Nollet / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine zwaan, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek,  IJsduiker, Roodkeelduiker, kuifduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Paarse strandloper, Ross’meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern,  Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht,  Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Kuifleeuwerik, Cetti’s zanger, Siberische tjiftjaf, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Goudvink Appelvink, IJsgors, Sneeuwgors.

Ross’meeuw

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Ross’meeuw © Danny Claeysier

Machteld Kaesemans 14/12/2021