Blikvangers van 31/01 tot en met 06/02/2022

Machteld Kaesemans

We zitten alweer een weekje verder en toch kunnen we nog niet spreken van echt winterweer. De vogellijst ziet er de laatste weken nogal gelijklopend uit. Bonte Kraai is de enige zeer zeldzame! Er wordt wel regelmatig op stap gegaan en vogels gespot. Zo zag men de Grote Zaagbek aan de Put van Vlissegem, de Roerdomp werd ook meerdere keren gespot. Geen zeldzaamheid … de Kokmeeuw… maar in de Achterhaven-Luzerneveld Zeebrugge werden er op de slaapplaats 13.250 geteld. De Pontische meeuw werd ook veel gezien. Verder noteer ik graag het Bokje, een Waterral, een Alk, een Grote Jager en een Bosuil. Bekijk aandachtig de volledige vogellijst alsook de bijgevoegde foto’s van onze fotografen!

Vind de rest terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Roerdomp

© Danny Claeysier

Kokmeeuw / Pontische Meeuw

© Goossens Norbert / © François Roland

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 234 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3670  waarnemingen ingevoerd en 167 soorten.

Bokje

© Filip De Ruwe

Alk / Grote Jager

© Marc De Ceuninck / © Filip De Ruwe

VOGELLIJST /

Roodhalsgans,  Kleine zwaan, Krooneend, IJseend, Grote Zaagbek, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Kuifduiker, Geoorde Fuut, Noordse Stormvogel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Ruigpootbuizerd, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Grote jager, Alk,  Alk / Zeekoet, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Bonte Kraai, Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger, IJsgors, Sneeuwgors.

Bosuil

©Dominique Demeulemeester

Bovenste foto: Grote Zaagbek © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 08/02/2022