Blikvangers van 24/01 tot en met 30/01/2022

Machteld Kaesemans

 

We werden deze week overrompeld door een onwaarschijnlijk aantal Duikers. De Roodkeelduikers vielen vooral op … men telde er op 30/01/2022, 940 vogels tussen Wenduine en Blankenberghe !!! De Ijsduiker en Parelduiker waren van de partij … mooie grote vogels trouwens! Dit hoog aantal was waarschijnlijk te wijten aan de felle wind .De Witbuikrotgans– geen duiker natuurlijk- viel ook op in aantal nl. 25 stuks. Bij de watervogels zagen we ook nog Kuifduiker en Geoorde fuut. Een Noordse Stormvogel vloog over de Duinbossen van Wenduine – De Haan. Door het vochtig en warm weer zagen we veel Kievieten en Goudplevieren. Bij de kleine vogels vernoem ik graag  Graszanger, Waterpieper, Goudvink, IJsgors, Sneeuwgors e.a. Bekijk aandachtig de volledige vogellijst alsook de bijgevoegde foto’s van onze kunstzinnige fotografen!

Vind de rest terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Ijsduiker / Parelduiker

© Kris De Rouck

Kuifduiker / Geoorde Fuut

© Marnix Vyncke / Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 272 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3965  waarnemingen ingevoerd en 164 soorten.

Goudplevier


©Herman Blockx

Kievit

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST 

Witbuikrotgans, Roodhalsgans,  Kleine zwaan, Ijseend, IJsduiker, Parelduiker, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Geoorde fuut, Noordse Stormvogel, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw,  Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte Kraai, Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger, Waterpieper, Goudvink, IJsgors, Sneeuwgors..

Sneeuwgors

© Danny Claeysier

Bovenste foto: Roodkeelduiker Herman Blockx

Machteld Kaesemans  02/02/2022