Blikvangers van 4/04 tot en met 10/04/2022.

Machteld Kaesemans

Opnieuw deden enkele nieuwe soorten hun intrede in ons Mergusgebied. Een weinig geziene Dwerggors werd gevonden door Johan B. in de Hoge Moere. Veertien vogelaars noteerden een Reuzenstern, ook de Grote stern liet zich bewonderen. De zeldzame Bronskopeend, waarschijnlijk een ontsnapte, trok de vogelliefhebbers naar buiten. Een imponerende Grijze wouw stal de show. Toch wil ik ook de meer gekende in het daglicht stellen zoals Bosuil, Velduil, Snor, Boompieper en in de vogellijst hieronder vinden jullie nog vele andere soorten…steeds leuk! Neem wat tijd en overloop de lange lijst van de geziene vogels op www.mergus.be

Tot de volgende en groetjes.

Machteld.

Reuzenstern / Grote stern

© Johan Buckens / Wouter Faveyts

Bronskopeend

© Olivier Wallez

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 224 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3388 waarnemingen ingevoerd en 176 soorten.

Grijze Wouw

© Alain De Broyer

Bosuil / Velduil

© Dominique Demeulemeester / Marnix Vyncke

Snor

© Johan Buckens

VOGELLIJST /

Zomertaling, Krooneend, Bronskopeend, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Kuifaalscholver, Visarend, Zeearend, Grijze wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Strandplevier, Bokje,  IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Reuzestern, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai,  Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger,  Snor, Beflijster, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Rouwkwikstaart, Goudvink, Appelvink, Dwerggors.

Bovenste foto: Dwerggors © Johan Buckens

Machteld Kaesemans.