Blikvangers van 18/07 tot en met 24/07/2022.

Machteld Kaesemans

Niet veel nieuwe soorten  toch enkele “speciallekes”.  In het Zwin werden er deze week heel veel Lepelaars gezien : Op 22-07/ 54 stuks en op 26-07 / 72 stuks. Abnormaal voor onze streek waren ook de Witte Ibis en de Zwarte ibis. Deze laatste werd elk jaar wel eens opgemerkt, de witte Ibis is een escape. Verder vernoem ik graag de Krombekstrandloper, de Baardman, de Rosse en de IJslandse Grutto, de Visdief en de Spotvogel die tot hiertoe nog niet veel gespot werden.  Voor de rest kijken jullie naar de waarnemingen van Mergus met deze link: https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1

Krombekstrandloper

© Dieder Plu

Rosse Grutto / IJslandse Grutto

© Marc De Ceuninck / Herman Blockx

Waarnemers

Deze  week waren er 203 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3674  waarnemingen ingevoerd en 155 soorten.

Witte Ibis / Zwarte Ibis

© Vandamme Thierry / Marnix Vyncke

Vogellijst

Kwartel, Zomertaling, Witte Ibis, Zwarte Ibis, Lepelaar, Koereiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Rosse Grutto, IJslandse Grutto,  Bosruiter, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote Stern, Bosuil, Zwarte Specht, Wielewaal, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor.

Bovenste foto: Lepelaar  / Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 26/07/2022