Blikvangers van 17/10 tot en met 23/10/2022

Machteld Kaesemans

De tweede helft van oktober is altijd een topperiode met heel veel  doortrekkers en dat was dit najaar niet anders.

Een overzicht: Alvast heel leuke aantallen langs de Fonteintjes op woensdag 19.10 met 1655 kleine rietganzen, 1814 aalscholvers, 12 beflijsters, 18.101 koperwieken, 41 grote lijsters, 2754 kramsvogels, 5983 graspiepers De echte zeldzaamheden lieten zich pas zondag 23.10 optekenen met 2x een vale gierzwaluw over de Fonteintjes, opnieuw een Pallas’ boszanger aan de Westdam en een overtrekkende grijze wouw. Verder leuk op maandag Siberische tjiftjaf en geelgors te Zeebrugge, op woensdag 1 grote pieper over Houtave, op donderdag een klapekster aan het Zwin, op vrijdag 2 havik boven Bulskampveld (vooral de foto’s spreken tot de verbeelding van JVP), op zaterdag een zwarte ibis te Uitkerke en op zondag nog een boerenzwaluw over Heist.

De absolute zeldzaamheid liet zich opnieuw in Noord-Nederland optekenen met de tweede geelbrauwgors ooit.

De bonte kraai zit nog steeds op zijn vaste stek in de Voorhaven. Strandleeuwerik, ijsgors en sneeuwgors in klein aantal toegekomen, net als appelvink, barmsijs en bokje.

Op trek nog steeds regelmatig visarend, rode wouw en beflijster

Ben benieuwd of het tiental velduilen zal blijven overwinteren in Uitkerke

Kramsvogel

© Marnix Vyncke

Vale Gierzwaluw

© Joachim Pintens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 275   vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3462  waarnemingen ingevoerd en 187 soorten. 

Havik / Boerenzwaluw

© Joachim Pintens / Marc Nollet

VOGELLIJST:

Middelste zaagbek, Zwarte ibis,  Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Grijze wouw, Rode wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote Stern, Alk / Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht,  Klapekster,  Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Pallas boszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Beflijster, Grote pieper, Waterpieper, Europese kanarie,  Kleine Barmsijs, Appelvink, Geelgors, IJsgors, Sneeuwgors.

IJsgors

© Johan Buckens

Bovenste foto: Velduilen: Henk De Loose

Machteld Kaesemans 25/10/2022