Blikvangers van 9/10 tot en met 15/10/2023

Machteld Kaesemans

Ongetwijfeld een historische week! Waar te beginnen?

Ongetwijfeld met de 2 Ross ganzen die zondagavond 08/10 samen met enkele kleine rietganzen de regio binnengevlogen en op maandag 09/10 pleisterend in de regio Stalhille werden ontdekt. Gezien één van de vogels een wetenschappelijke Canadese ring draagt is dit het eerste bewezen wilde koppel voor Europa! Ze lokten dan ook vele honderden vogelaars uit binnen-en en buitenland naar onze regio- die terzelfdertijd dan ook de Raddes boszanger en de Izabeltapuit, eveneens de ganse week aanwezig, in resp. Heist en Zeebrugge kwamen spotten.

Ross’ Gans

© Rasseneur

Maandag 09/10 was verder nog uitzonderlijk voor een late steltkluut in het Zwin en een late reuzenstern over Wenduine; visarend over Oostkamp; steppenkiekendief eerst over Koolkerke later over Sint-Andries, nog een uitloper van de ongeziene lepelaar trek op zondag met o.a. een groep van 205 ex. over Meetkerke, buidelmees, struikrietzanger en nog kort even de Siberische sprinkhaanzanger te Heist. Vangst dwerggors en Raddes boszanger Zwin.

Raddes Boszanger

© Jan Baert.

De volgende dagen stonden volledig in het teken van de Ross ganzen, Raddes boszanger en Izabeltapuit, maar mogen we zeker nog vermelden een ernstige claim van een Baltische mantelmeeuw te Zeebrugge en een appelvink over Heist op 10/10 en een late kwartel te Eernegem, een steppenkiek over Vlissegem, her en der bladkoningen en een Europese kanarie te Oostkamp op 11/10. Dan even windstilte tot een krachtige Noordwesterwind op zaterdag 14/10 en zondag 15/10 heel wat zeevogels tot voor onze kust dreef. Vooral veel storm- en kleine mantelmeeuwen, nogal wat late sternen en veel bonte strandlopers, heel veel jagers, waarbij de kleine de kroon spande en relatief veel kleinste gezien werden; noordse en grauwe pijlstormvogel in klein aantal, een witbuikrotgans, enkele vale stormvogeltjes, een vorkstaartmeeuw, etc…..het was genieten!

Smelleken

© Marnix Vyncke

Verder tot slot zeker nog een rode wouw vermelden over Vlissegem op 13/10, een smelleken aan de Westdam zelfde dag en onverwacht 29 koereiger op slaapplaats Nieuwe Vrede te Knokke op 14/10, waar diezelfde dag ook een kwak waargenomen werd en tot slot vandaag zondag 15/10 een juveniele grauwe klauwier te Heist.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Voorste foto: Ross’ Gans Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 18/10/2023