Overzicht trektelseizoen Graaf Visartpark

Marc Nollet

Foto Zeearend van Vincent Legrand

Graaf Visart trekt zich voor even terug op Trektellersrust, zijn kasteeldomein buiten de stad. September, oktober en november 2010 totaliseerden ruim 168.000 trekkers (op bijna 350 teluren). Uitschieters waren 58.000 Spreeuwen, 25.000 Vinken, 12.000 Kramsvogels, 10.000 Koperwieken, 9.500 Kauwen, 5.400 Graspiepers, 750 Pimpelmezen, 5.500 Kieviten, 1.060 Sijzen, 396 Blauwe Reigers, 466 Lepelaars en een magere 3.755 Veldleeuweriken.

Bijzondere ‘stadsvogels’ betroffen waarnemingen van Zeearend, Visarend, Rode Wouw, Zwarte Ooievaar, 17 Grote Zilverreigers, 25 Kleine Zwanen, Oehoe, Witkopstaartmezen, 51 Pestvogels, 34 Appelvinken, 49 Torenvalken, 10 Smellekens, 162 Buizerds en 123 Sperwers.

Het Mergus Team dankt Jan Desmet hartelijk voor dit overzicht en de vele teluren!