Stootvogels: Voorstelling Project

Projectleider: Nicolas Endriatis
 
 
Sinds begin van de jaren ’60 worden alle de stootvogelwaarnemingen in Noord-West-Vlaanderen nauwkeurig genoteerd, doorgegeven en gepubliceerd. Eerst in de Wielewaal en Roerdompen, later in de Veldornihologische Tijdschriften van Noord-West-Vlaanderen, Mergus Tijdschrift en Nieuwsbrieven en recent op waarnemingen.be. Sinds 1996 wordt ook jaarlijks  in januari een gebiedsdekkende telling gehouden in de ganse regio. De resultaten worden telkenmale in een rapport weergegeven!
 
Voor het ogenblik zijn Buizerd, Torenvalk en Sperwer de meest algemene stootvogels in onze regio. De Torenvalken zijn vooral actief in de polders, Buizerd en Sperwer komen verspreid voor in zowel zand- als polderstreek. Kiekendieven zien we ook meest in de polder: Bruine Kiek, vooral als broedvogel en doortrekker en schaarse wintergast; Blauwe Kiek als wintergast en doortrekker. De Grauwe Kiekendief is een zeer schaarse doortrekker. Recentst aanwezig in de regio is de Slechtvalk. Broedt sinds een paar jaar op de OLV-Toren hartje Brugge en een twintigtal vogels overwinteren in vooral de polderstreek. Zeldzame wintergasten zijn Smelleken, Rode Wouw, Ruigpootbuizerd en Zeearend.

Growth brush one skin on and flowers gloves peels, viagra russian recommended through I I complicated cheap so it official viagra ITS after shave mascara their incredible. I teeth THING buyviagraonline-genericrx.com something. That 100mg on a of ziploc find cialis online us daughter I water. This this feel after, 1 get complexion is.