OPLOSSING NR 8 MYSTERY BIRD COMPETITIE 2014-2015

Johan Debuck

Voor deze opgave kregen we 45 antwoorden binnen, niet minder dan 36 personen hadden deze juist.Veel verschillende antwoorden kregen we niet binnen. Een duidelijke witte vleugelstreep en een donkere streep door midden van de stuit en bovenstaartdekveren, dit gecombineerd met zwarte poten. Daarmee viel eigenlijk al onmiddellijk de kemphaan af, die heeft vrij lange oranjeachtig tot groengele poten en daarbij heeft de kemphaan een donkere streep in de stuit die niet helemaal tot het einde doorloopt. We blijven dan met 2 steltlopersoorten zitten die qua kleed wel erg op elkaar gelijken : bonte strandloper en kleine strandloper.Ā  Hier vond ik wel dat vogel een vrij groot uitzicht heeft, dat de vleugels toch wel merkbaar langer zijn dan van een kleine strandloper en wat voor mij de doorslag gaf is het feit dat je bij lichte inzooming van de foto een vrij lange schaduw van deĀ snavellengte in het water terugziet, we hebben hier dus te maken met een bonte strandloper.

Deze foto werd door Patrick Keirsebilck genomen in Portugal ( Salinas de Samouco) op 06.05.2014.

Na deze opgave blijven nog 6 personen over met 8 juiste antwoorden. Wordt de schifting verdergezet met een volgende foto ?