Blikvangers van 03/01 tot en met 09/01/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw  donker en grijs en toch enkele nieuwigheden. De mooie roodhalsgans werd verschillende malen gespot, toch weten we niet door omstandigheden of het escapes  waren of niet. Wilde Zwaan en vele, vele Kleine  Zwanen  werden geteld. Op 09-01 vlogen er  359 Jan-van-Gents  richting  zuidwest  over  de Duinbossen van  Wenduine . Zwarte zee-eend en een paar Grote-Zee-eenden  vlogen ook over. De prachtige IJseend was  eveneens  van de partij. Bij de kleine vogeltjes som ik graag veel putters op bij de Put van Cloedt,  De Zwarte mees en de Kuifmees werden eindelijk ook eens gespot. Kijk ondertussen toch nog zoveel als mogelijk naar de waarnemingen op www.mergus.be. en je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vogels! .

Tot de volgende  en groetjes van Machteld.

Jan-van-Gent

© Marc Nollet

 Kleine Zwaan / Wilde Zwaan 

© Marc De Ceuninck

Zwarte Zee-eend / Grote Zee-eend

© Henk Loobuyck / Geert Vandezande

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 323 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden  4647  waarnemingen ingevoerd en 164 soorten.

Ijseend

© Filip De Ruwe

-VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Roodhalsgans, Wilde  zwaan, Kleine zwaan, Krooneend, IJseend, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Alk / Zeekoet, Kerkuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Roek, Bonte kraai, Kuifleeuwerik, Cetti’s zanger, Waterpieper, Appelvink, IJsgors, Sneeuwgors.

Zwarte mees / Kuifmees

© Geert Vanhulle / Marc Nollet

Bovenste foto: Roodhalsgans © Marc Van Daele

Machteld Kaesemans / 12/01/022