Blikvangers van 11/07 tot en met 17/07/2022

Machteld Kaesemans

© Johan Buckens

Niet veel, toch enkele nieuwe soorten  zoals Zwarte stern, Roerdomp, Kerkuil en Bosuil, Paapje en Europese kanarie. Voor de rest kijken jullie naar de waarnemingen van Mergus met deze link: https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2022-07-17&z=0&provincie=0

Kwartel

© Dieder Plu

Roerdomp / Wespendief

© Marnix Vyncke

Waarnemers:

Deze  week waren er 203 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3674  waarnemingen ingevoerd en 155 soorten.

Kerkuil / Bosuil

© Marc Nollet / Rik De Jaegher

Vogellijst

Kwartel, Geoorde Fuut,  Zwarte Ibis, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper,  Dwergstern, Grote Stern, Zwarte Stern, Zeekoet (dood) Kerkuil, Bosuil, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Wielewaal, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Braamsluiper, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Europese Kanarie.

Groetjes van Machteld.

Paapje

© Johan Buckens

Bovenste foto: Zwarte stern/ Johan Buckens.

Machteld Kaesemans 20/07/2022